Làm thế nào khi Máy trạm không kết nối được với máy chủ do sai lệch múi giờ?

1. Vấn đề

Khi máy trạm kết nối với dữ liệu trên máy chủ, dù bạn đã kiểm tra thông tin Máy chủ kết nối chính xác, tuy nhiên khi đăng nhập vẫn thông báo sai lệch múi giờ giữa máy trạm và máy chủ kết nối.

2. Kiểm tra
  • Trên máy chủ:
    • Tại vị trí Ngày, giờ trên thanh Taskbar, nhấn chuột phải và chọn Adjust date/time
    • Trong bảng Date & Time, kéo xuống dưới và kiểm tra múi giờ đang thiết lập tại mục Timezone.
    • Thiết  lập mục Timezone trên máy chủ về múi giờ (UTC + 07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta)
  • Trên máy trạm: Thực hiện kiểm tra và thiết lập về múi giờ giống như với máy chủ.

  • Sau khi đã thiết lập múi giờ trên máy chủ và máy trạm giống nhau, người dùng tiếp tục thực hiện kết nối máy trạm với máy chủ như bình thường.

 

Cập nhật 17 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan