1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp khi đăng nhập
  6. Tôi đăng nhập dữ liệu cảnh báo: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ thì phải làm thế nào?

Tôi đăng nhập dữ liệu cảnh báo: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ thì phải làm thế nào?

1.Biểu hiện

Kế toán đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ. Trong trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên hệ với Quản trị hệ thống để đặt lại mật khẩu

 

2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Dữ liệu đã tạo trước đó và đã từng đăng nhập trước đó

Tài khoản đăng nhập đã đăng ký MISA ID

1.Tài khoản đăng nhập là tài khoản cá nhân người đang sử dụng dữ liệu

Thực hiện đổi lại mật khẩu mới theo hướng dẫn tại đây

Sau khi đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu bằng mật khẩu mới. Lưu ý: khi đăng nhập vào bất kỳ dữ liệu khác hoặc phần mềm khác của MISA sử dụng tài khoản MISA ID này, vui lòng nhập lại đúng mật khẩu mới vừa đổi để đăng nhập lại trên các dữ liệu và phần mềm của MISA.

2. Tài khoản đăng nhập là của một người khác (kế toán cũ nghỉ việc)

  • Nếu vẫn muốn sử dụng tài khoản của người cũ đăng nhập, vui lòng liên hệ kế toán cũ để xin lại mật khẩu mới hoặc xin mã xác thực để thực hiện đổi mật khẩu mới lại theo hướng dẫn tại đây.
  • Nếu muốn cập nhật lại tài khoản đăng nhập bằng chính thông tin cá nhân người đang sử dụng dữ liệu, vui lòng liên hệ MISA qua các kênh hỗ trợ tại đây để cập nhật lại thông tin.

Tài khoản đăng nhập chưa đăng ký MISA ID

  • Bước 1: Đăng nhập dữ liệu bỏ trống mật khẩu. Nếu không được => dữ liệu đã có mật khẩu
  • Bước 2: Nhập lại mật khẩu theo ghi nhớ, nhấn vào hình con mắt ngay trên dòng mật khẩu để kiểm tra lại thông tin.

Trường hợp không biết mật khẩu thì tiếp tục chuyển qua bước 3

  • Bước 3: Lấy lại mật khẩu đăng nhập theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Dữ liệu được tạo mới và đăng nhập lần đầu tiên.

Đối với dữ liệu mới tạo và đăng nhập lần đầu tiên, khi đăng nhập bạn bỏ trống mật khẩu, tên đăng nhập điền đúng SĐT/ email khi tạo dữ liệu đã khai báo.

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan