Lập dự toán chi phí công trình

1. Nội dung

Giúp kế toán xây dựng dự toán chi phí theo từng khoản mục chi phí cho công trình, giúp doanh nghiệp xây dựng được các kế hoạch triển khai công trình một cách hiệu quả và khoa học.

2. Hướng dẫn

1.  Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình, chọn Dự toán chi phí công trình (hoặc trong phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Dự toán chi phí công trình

2. Nhấn Thêm dự toán

3. Thiết lập thông tin chung của dự toán:

  • Chọn Công trình muốn lập dự toán 
  • Tại mục Chi tiết dự toán, nhấn Chọn Khoản mục chi phí và tích chọn mã khoản mục muốn lấy lên dự toán.  Nhấn Đồng ý

4. Nhập Giá trị dự toán cho từng khoản mục chi phí con nhỏ nhất. Chương trình sẽ tự động tính tổng khoản mục chi phí cha liên quan.

5. Nhấn Cất

Lưu ý: Có thể lập nhanh dự toán chi phí công trình bằng cách nhập khẩu từ mẫu excel mà phần mềm cung cấp sẵn.

  • Chọn Nhập khẩu trên giao diện Thêm dự toán chi phí công trình.

  • Tải tệp dữ liệu mẫu và hoàn thiện các bước nhập khẩu dữ liệu.

  • Sau khi nhập khẩu, chương trình sẽ xóa toàn bộ dữ liệu hiện có và nhập mới theo dữ liệu trên file nhập khẩu.
Cập nhật 27 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan