Tập hợp chi phí trực tiếp

1. Nội dung

Tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng đối tượng THCP/công trình/đơn đặt hàng/hợp đồng bán, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.

2. Các bước thực hiện

Tính giá thành giản đơn/hệ số, tỷ lệ

1. Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục – Giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ).
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp chi phí trực tiếp.
3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 621, 622, 627, có theo dõi chi tiết theo các đối tượng THCP phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo công trình

1. Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình.
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp chi phí trực tiếp.
3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 621, 622, 627, có theo dõi chi tiết theo các công trình/hạng mục công trình phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo đơn đặt hàng

1. Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp chi phí trực tiếp.
3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 621, 622, 627, có theo dõi chi tiết theo các đơn đặt hàng phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo hợp đồng bán

1. Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp chi phí trực tiếp.
3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 621, 622, 627, có theo dõi chi tiết theo các hợp đồng bán phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

3. Lưu ý:

  • Có thể xuất khẩu bảng tập hợp chi phí trực tiếp ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.
Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay