Nhập góp vốn bằng TSCĐ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 211                   Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212                   Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 213                   Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 217                   Bất động sản đầu tư

Có TK 4111           Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận vốn bằng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Đối với tài sản nhận dưới hình thức góp vốn hoặc giao vốn, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.
  2. Bên góp vốn (hoặc cấp vốn) và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.
  3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản (Bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng góp vốn…), đồng thời ghi sổ kế toán.

3. Hướng dẫn trên phần mềm


Nghiệp vụ “Nhận vốn góp bằng TSCĐ” được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận vốn góp bằng TSCĐ
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

  • Hạch toán chứng từ nhận vốn góp bằng tài sản, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Tại tab Nguồn gốc hình thành, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Nhận góp vốn, tài trợ, biếu tặng. Đồng thời tập hợp các chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ.

 

 

Cập nhật 16 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA