1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Tổng hợp
 6. Nhập khẩu số kỳ trước/năm trước lên Báo cáo tài chính

Nhập khẩu số kỳ trước/năm trước lên Báo cáo tài chính

1. Nội dung

Giúp Copy/Nhập khẩu được số liệu lên cột Kỳ trước/Năm trước trên Báo cáo tài chính của dữ liệu Kế toán không liên năm để không phải mất công nhập liệu thủ công.

2. Hướng dẫn

Cách 1: Paste từ excel vào cột

Lưu ý: Chỉ đáp ứng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Mở dữ liệu kế toán của năm trước và xuất khẩu báo cáo tài chính ra file excel. (Nếu đã có sẵn file excel cần đảm bảo báo cáo có đầy đủ các dòng chỉ tiêu và khớp với báo cáo trên phần mềm)

2. Copy cột Kỳ này/Năm nay trên file excel (Lưu ý: Chỉ sao chép từng cột một)

3. Mở báo cáo tài chính muốn lấy số liệu lên cột Kỳ trước/Năm trước để Paste từ excel vào cột Kỳ trước/Năm trước

4. Kiểm tra lại số liệu vừa sao chép.

Lưu ý: Các chỉ tiêu tổng cộng chương trình sẽ không lấy theo số liệu trên file excel mà tự tính toán theo công thức trên phần mềm (Ví dụ: Chỉ tiêu mã số 10 = 01 – 02)

Cách 2: Nhập khẩu từ file excel vào cột

Lưu ý: Chỉ đáp ứng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Mở báo cáo tài chính muốn lấy số liệu lên cột Kỳ trước/Năm trước.

2. Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn Nhập khẩu từ excel.

3. Chọn file excel muốn nhập khẩu. File excel nhập khẩu phải có nội dung các cột Chỉ tiêu, Mã số, Thuyết minh khớp với mẫu BCTC đang lập (Có thể tạo nhiều sheet excel, mỗi sheet một báo cáo để nhập khẩu cùng lúc vào phần mềm)

Lưu ý: Nếu chương trình cảnh báo tệp nhập khẩu không hợp lệ thì cần Tải tệp dữ liệu mẫu và copy số liệu trên file excel vào tệp dữ liệu mẫu để nhập khẩu lại.

4. Nhấn Thực hiện chương trình sẽ tự động lấy cột số Năm nay/Kỳ này trên file excel để điền vào cột Năm trước/Kỳ trước trên phần mềm.

Lưu ý:

   • Các chỉ tiêu tổng cộng chương trình sẽ không lấy theo số liệu trên file excel mà tự tính toán theo công thức trên phần mềm (Ví dụ: Chỉ tiêu mã số 10 = 01 – 02)
   • Trường hợp trên file nhập khẩu còn có các báo cáo khác thì chương trình chỉ nhập khẩu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Cách 3: Nhập khẩu từ file xml vào cột

Lưu ý: Chỉ đáp ứng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Mở báo cáo tài chính muốn lấy số liệu lên cột Kỳ trước/Năm trước.

2. Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn Nhập khẩu từ xml.

3. Chọn file xml muốn nhập khẩu. (File xml nhập khẩu phải chuẩn định dạng theo phần mềm HTKK hoặc MISA SME.NET, đồng thời phải khớp chế độ báo cáo với báo cáo đang mở) => chương trình sẽ tự động lấy cột số Năm nay/Kỳ này trên file xml để điền vào cột Năm trước/Kỳ trước trên phần mềm.

Cập nhật 19 Tháng Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan