7. Sản xuất

  1. Tính giá thành theo phương pháp: Giản đơn, Hệ số/tỷ lệ, Định mức, Đơn hàng, Hợp đồng
  2. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng Đơn hàng, Lệnh sản xuất
  3. Theo dõi số lượng tồn kho hàng hóa so với số lượng tồn tối thiểu
  4. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan