4. Vật liệu xây dựng

  1. Quản lý hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất
  2. Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính
  3. Quản lý chính sách giá theo từng nhóm khách hàng
  4. Bán hàng theo đơn đặt hàng
  5. Bán hàng cho công trình/dự án
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan