1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA

Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA

1. Tại bước in chứng từ, chọn Thư viện mẫu MISA.

2. Chọn mẫu muốn sử dụng.

3. Nhấn Áp dụng.

4. Chọn Yes => mẫu đã chọn sẽ được sử dụng thay thế cho mẫu hiện tại.

Lưu ý:

 • Nếu muốn quay lại sử dụng mẫu ban đầu của chương trình, nhấn Lấy mẫu mặc định.

 • Có thể cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi mới online như sau:
  • Tại bước In chứng từ, nếu có mẫu UNC mới chỉnh sửa chính mẫu UNC đang in, chương trình sẽ hiển thị thông báo.
  • Nhấn vào link Tại đây để xem mẫu UNC mới.

  • Nếu muốn sử dụng mẫu UNC mới này, nhấn Áp dụng. Từ những lần in sau, chương trình sẽ in theo mẫu mới được áp dụng tại đây.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan