1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Tuỳ chỉnh báo cáo linh hoạt như excel

Tuỳ chỉnh báo cáo linh hoạt như excel

 • Cố định/Bỏ cố định cột

 • Sắp xếp thứ tự linh hoạt

 • Di chuyển cột

 • Ẩn bớt các cột

 • Lọc dữ liệu linh hoạt

 • Xem báo cáo theo từng bậc

 • Tự động tính toán khi chọn một vùng dữ liệu

Cập nhật 24 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan