Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214        Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811     Chi phí khác (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào SXKD

Nợ TK 466      Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động dự án, sự nghiệp

Nợ TK 353       Quỹ khen thưởng, phú lợi (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi

Có TK 211  Nguyên giá

2. Đồng thời, ghi nhận số thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 131…

Có TK 3331               Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 711, 3533…

3. Và ghi nhận chi phí chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 811, 3533

Có TK 111, 112…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Thành lập ban thanh lý TSCĐ gồm đại diện bộ phận sử dụng, kế toán, Giám đốc hoặc kế toán trưởng
 2. Sau khi thực hiện thanh lý, nhượng bán các bên cùng ký vào biên bản thanh lý TSCĐ
 3. Kế toán bán hàng xuất hóa đơn bán hàng và ghi nhận thu nhập khác từ việc bán TSCĐ
 4. Kế toán TSCĐ căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ, thực hiện ghi giảm TSCĐ cùng với việc ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến việc ghi giảm TSCĐ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi thanh lý
 • Vào phân hệ Tài sản/ tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn lý do ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý.
 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK811.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán.

 • Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Vào phân hệ Quỹ/ tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Thu khác.

  • Hạch toán doanh thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Trong trường hợp cần xuất hóa đơn cho thanh lý, nhượng bán TSCĐ, sẽ hạch toán trên chứng từ bán hàng.

 • Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho
 • Tích chọn Lập kèm hóa đơn

 

 

Cập nhật 23 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay