1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Thiết lập ẩn/hiện chức năng trên phần mềm

Thiết lập ẩn/hiện chức năng trên phần mềm

1. Nội dung

Cho phép thiết lập ẩn/hiện các chức năng nghiệp vụ trên phần mềm giúp đơn giản hóa giao diện, phù hợp với nhu cầu sử dụng của Doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn

Cách 1: Để chương trình tự thiết lập giao diện phù hợp với quy mô, lĩnh vực của Doanh nghiệp

1. Đăng nhập vào phần mềm lần đầu sau khi tạo mới dữ liệu kế toán, khai báo các thông tin về Lĩnh vực/Ngành nghề/Tổng nguồn vốn/Hình thức sổ của doanh nghiệp  => Chương trình sẽ hiển thị giao diện phù hợp với quy mô, lĩnh vực đã khai báo.

2. Nếu khi đăng nhập lần đầu chưa khai báo đầy  đủ thông tin về quy mô, lĩnh vực của Doanh nghiệp thì có thể thiết lập bằng cách:

    • Hoặc, trên phân hệ bất kỳ, nhấn vào biểu tượng bánh răng, chọn Thiết lập nâng cao

Cách 2: Kế toán tự thiết lập giao diện theo nhu cầu.

1. Thiết lập trên menu Hệ thống\Tùy chọn

2. Thiết lập trên từng phân hệ

    • Vào phân hệ muốn thiết lập
    • Nhấn vào biểu tượng bánh răng: Tích chọn/bỏ tích chọn để ẩn hiện các tab của phân hệ

Ví dụ: Phân hệ Quỹ

Cập nhật 4 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan