1. Tính năng mới

R5 – Phát hành ngày 26/10/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quản lý hóa đơn Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử [HOT] Người dùng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm SME thay vì phải lập trên meInvoice Web. Tại đây.
Thuế Phản ánh số liệu chỉ tiêu doanh thu [01] và thuế gián thu [07] trên phụ lục 03-1A/TNDN tờ khai quyết toán thuế TNDN Tại phụ lục 03-1A/TNDN tờ khai quyết toán thuế TNDN, phần mềm tính toán tự động chỉ tiêu doanh thu [01] bao gồm cả các khoản thuế gián thu và chỉ tiêu [07] số thuế gián thu theo đúng quy định của cơ quan thuế.
 

Bán hàngQuy đổi số lượng VTHH theo 1 đơn vị tính ra đồng thời nhiều ĐVT. [HOT] Phần mềm hỗ trợ quy định số lượng VTHH theo 1 đơn vị tính ra đồng thời nhiều đơn vị tính, tương ứng với ĐVT đóng gói hàng hóa của đơn vị để thuận tiện khi đối chiếu với khách hàng và bộ phận kho. Tại đây
In PXK gộp chung dòng cho VTHH có cùng mã hàng nhưng khác ĐVT. Phần mềm cho phép in PXK gộp các dòng có cùng mã hàng, khác ĐVT vào làm một, thuận tiện cho nhân viên kho khi xuất hàng (Tránh trường hợp xuất sai/thừa/thiếu hàng). Tại đây
 

Hóa đơn đầu vào

Xóa dòng khi lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào Khi lập chứng từ (mua hàng, phiếu chi,..) từ hóa đơn đầu vào, người dùng có thể xóa các dòng hàng hóa không cần thiết (không phải xóa thủ công sau khi lập chứng từ).
Tự động sắp xếp thứ tự hóa đơn khi lập chứng từ theo đúng thứ tự mà người dùng tích chọn Khi lập chứng từ (mua hàng, phiếu chi,..) từ nhiều hóa đơn đầu vào, dữ liệu trên chứng từ được liệt kê theo thứ tự hóa đơn đã tích chọn. Kế toán dễ dàng đối chiếu giữa chứng từ phần mềm với bộ hồ sơ thanh toán bản cứng.
 

Tiền lương

Cho phép điều chỉnh số liệu bảng lương các phòng ban có nhân viên thường xuyên điều chuyển công tác. Khi nhân viên đã điều chuyển sang phòng ban khác thì phần mềm vẫn cho phép sửa lại dữ liệu nhân viên đó ở bảng lương ở phòng ban cũ. Đáp ứng cho các đơn vị thường xuyên có nhân viên cần điều chuyển công tác giữa các phòng ban với nhau, thay vì tự động xóa mã NV như trước.
 

Tiện ích khác

Copy dữ liệu từ excel vào chứng từ kho Cho phép copy dữ liệu từ excel vào phiếu nhập kho/xuất kho/Lệnh sản xuất và vào các form nhập quy cách. Giúp người dùng tạo nhanh chứng từ khi đã có sẵn dữ liệu trên excel mà không phải lập thủ công.
Cảnh báo và hướng dẫn khắc phục lỗi hiển thị khi xem hóa đơn lấy về từ meInvoice và văn bản thỏa thuận xác nhận sử dụng GPSD Đưa ra cảnh báo và hướng dẫn khắc phục lỗi do người dùng chưa cài PDF, cài bản chưa tương thích, hoặc cài vào thư mục có dấu, không hiển thị nội dung trong các trường hợp sau:

R4 – Phát hành ngày 07/10/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng Khai báo chiết khấu của từng VTHH trên hóa đơn điều chỉnh Người dùng có thể khai báo được khoản chiết khấu của từng VTHH khi lập hóa đơn điều chỉnh tương tự như trên chứng từ bán hàng. Giúp phản ánh đúng nội dung điều chỉnh trên hóa đơn. Tại đây.
Hóa đơn điện tử Thiết lập ký số – kết nối chữ ký số HSM của NCC Cyberlotus Cho phép kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp Cyberlotus để phát hành hóa đơn điện tử. Tại đây
 

Tiện ích khácXuất khẩu excel cơ cấu tổ chức dạng cây Khi xuất dữ liệu “Cơ cấu tổ chức” ra excel, nội dung hiển thị giữ nguyên theo dạng hình cây như trên phần mềm. Kế toán không phải sửa lại bằng tay.
Cải tiến tùy chọn cảnh báo trùng hóa đơn đầu vào. Cảnh báo trùng hóa đơn đầu vào khi nhập khẩu dữ liệu từ excel để tránh sai sót do nhập nhiều lần.
 

 

Cải tiến khác

 

 

Cải tiến hướng dẫn chức năng “Sao chép phần mềm sang máy khác” Cải tiến hướng dẫn “Sao chép phần mềm sang máy khác” giúp người dùng hiểu chi tiết hơn về ý nghĩa và điểm ưu việt của chức năng này. Tại đây.
Hiển thị nhật ký truy cập đăng ký GPSD Phần mềm lưu lại nhật ký truy cập khi đăng ký GPSD. Thuận tiện kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến thời điểm đăng ký GPSD.
Cải tiến tốc độ in chứng từ theo lô Cải tiến tốc độ khi in theo lô nhiều chứng từ, tránh treo máy, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

R3 – Phát hành ngày 17/09/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mua hàng Dùng thử MeInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào trên SME [HOT] Cho phép khách hàng dùng thử tính năng xử lý hóa đơn đầu vào – MeInvoice trên SME. Tại đây
Xóa hóa đơn đầu vào trên SME. Cho phép xóa hóa đơn đầu vào từ SME và tự động cập nhật dữ liệu khi đồng bộ MeInvoice. Tại đây
Báo cáo Bộ báo cáo tài chính tiếng Trung, Hàn [HOT]Cung cấp đầy đủ bộ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính tổng hợp, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước bằng tiếng Trung, Tiếng Hàn. Tại đây.
Thuế Tự chọn hóa đơn quên nhập thuế suất (đã xóa bỏ) lên phụ lục bảng kê bán ra. Kế toán tự chọn hóa đơn đã xóa bỏ (do quên nhập thuế suất) lên bảng kê bán ra để hoàn thiện tờ khai thuế GTGT. Tại đây
 

Tiện ích khácPhiếu thu, chi song ngữ Việt – Anh; Việt – Trung; Việt – Hàn. In phiếu thu, chi song ngữ Việt – Anh; Trung; Hàn theo giao diện phần mềm tùy chọn. Tại đây
Nhập khẩu Doanh thu trả trước, chi phí trả trước từ Excel. Cho phép nhập khẩu excel chứng từ doanh thu, chi phí trả trước theo form mẫu.
Lọc nhanh ký hiệu chấm công trên “Bảng chấm công” Cho phép lọc tìm nhanh ký hiệu chấm công khi lập Bảng chấm công, tiết kiệm thời gian thao tác của kế toán.
Tự động tách CP không hợp lý khi nghiệm thu Đơn hàng/ Hợp đồng/ Công trình. Phần mềm tự động tách CP không hợp lý khi nghiệm thu Đơn hàng/ Hợp đồng/ Công trình nếu đã tách rõ chi phí này tại bước hạch toán chi phí phát sinh. Kế toán không phải tính toán thủ công trên tờ khai thuế TNDN.

R2 – Phát hành ngày 20/08/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Ngân hàng Tự động hạch toán giao dịch ngân hàng [HOT] Tự động hạch toán các giao dịch ngân hàng lấy về từ  BankHub theo quy tắc người dùng tự thiết lập. Xem hướng dẫn Tại đây.
Cập nhật, bổ sung mẫu UNC mới nhất. – Cập nhật mẫu UNC mới nhất của An Bình bank: Thay mẫu, thêm/bớt một số mục: MST, phân loại tiền, tỷ giá,…
– Cập nhật mẫu UNC mới nhất của SCB theo 2 form: Tiếng Việt và song ngữ Việt – Anh.
Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây
Thuế Cải tiến ND “Tờ khai thuế GTT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT” [HOT] Tự động lập “Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT” cho từng dự án thay vì tách dữ liệu thủ công như các phiên bản SME trước đó. Tại đây
Tiện ích Tạo email và nhóm email [HOT] Quản lý email theo nhóm, tự động lưu lại mail gửi trước đó vào danh bạ email. Tại đây
Cải tiến cảnh báo thông tin DN Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất của hệ thống khi người dùng kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.
Ngân sách Báo cáo ngân sách theo thời gian, theo đơn vị Báo cáo chi tiết tình hình ngân sách thực tế so với kế hoạch tại 1 đơn vị trong nhiều kỳ hoặc đồng thời nhiều đơn vị trong 1 kỳ nhất định.. Xem Tại đây.
Hóa đơn điện tử đầu vào Bổ sung một số loại chứng từ cho phép lập từ hóa đơn điện tử lấy xuống từ MeInvoce – Xử lý hóa đơn đầu vào. – Chứng từ mua dịch vụ, chứng từ quyết toán tạm ứng từ 01 hóa đơn điện tử đầu vào.
– PC, UNC, chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng từ nhiều hóa đơn điện tử đầu vào.
 

 

Tiện ích khácCảnh báo xuất kho vượt quá số tồn theo lô, HSD. Phần mềm cảnh báo khi xuất kho vượt quá số tồn theo lô để kiểm tra, đối chiếu trước khi ghi sổ, tránh tình trạng xuất hàng âm.
Cải tiến liên quan chứng thư số Phần mềm không cho phép phát hành hóa đơn trên SME bằng chứng thư số đã bị thu hồi để đảm bảo hóa đơn phát hành ra hợp lệ.
Nhập khẩu lịch trả nợ vay từ Excel. Nhập khẩu lịch trả nợ excel khi đơn vị đã có sẵn lịch trả nợ của Ngân hàng gửi trong phân hệ Khế ước vay.
Tự động ghi sổ chứng từ lập từ hóa đơn điện tử đầu vào Khi sinh chứng từ từ tab Hóa đơn đầu vào, Chứng từ sinh ra sẽ ở trạng thái Ghi sổ thay vì Cất. Kế toán tiết kiệm thao tác ghi sổ chứng từ.
Cập nhật 22 Tháng Mười, 2021

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan