1. Tính năng mới

R30 – Phát hành ngày 17/11/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

HĐĐT Hiển thị trạng thái hóa đơn theo đúng quy định mới nhất của Tổng cục thuế Hiển thị trạng thái hóa đơn theo quy định mới của Tổng cục thuế: Hóa đơn mới, Hóa đơn đã bị thay thế, Hóa đơn đã bị điều chỉnh
Tổng hợp Lập phiếu thu/chi tiền mặt, chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa/thiếu khi quyết toán tạm ứng. Chương trình cải tiến tiện ích Lập phiếu thu/chi số tiền thừa thiếu trên giao diện chứng từ quyết toán tạm ứng thành:

 • Lập phiếu thu/chi tiền mặt số tiền thừa thiếu
 • Lập chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa thiếu.

Xem hướng dẫn quyết toán tạm ứng Tại đây

Ngân hàng Ghép 1 chứng từ kế toán với nhiều giao dịch ngân hàng khi đối chiếu qua BankHub Chương trình đáp ứng ghép 1 chứng từ kế toán với nhiều giao dịch ngân hàng khi Chọn loại chứng từ tương ứng để đối chiếu qua BankHub trong trường hợp hạch toán số tiền chi và phí chuyển tiền chung trên 1 chứng từ. Tại đây
Báo cáo Bổ sung thêm các báo cáo mới Phần mềm bổ sung thêm các loại báo cáo mới, bao gồm:

Tiện ích Tìm kiếm nhanh thông tin hàng hóa trên Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Bổ sung tiện ích Tìm kiếm nhanh mã hàng, tên hàng trên chi tiết phiếu nhập/xuất kho, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần, hạn chế thời gian dò tìm thủ công. Tại đây

R29 – Phát hành ngày 28/10/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Giá thành Xây dựng dự toán chi phí theo từng khoản mục chi phí cho công trình Chương trình cho phép kế toán lập dự toán chi phí theo từng khoản mục chi phí cho công trình. Tại đây
Báo cáo Bổ sung thêm các báo cáo mới Phần mềm bổ sung thêm các loại báo cáo mới, bao gồm:

Tiền lương Quản lý mức tối đa đóng đoàn phí công đoàn khi tính lương cho nhân viên Phần mềm cho phép người dùng quản lý được mức tối đa đóng Đoàn phí công đoàn để khi mức đóng 1% theo lương bảo hiểm mà vượt quá mức tối đa thì sẽ tự động ghi nhận theo mức tối đa (149.000 đồng). Tại đây

R28 – Phát hành ngày 14/10/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mua hàng Lập nhanh chứng từ mua dịch vụ khi phân bổ chi phí mua hàng trong nước/nhập khẩu. Cho phép người dùng lập nhanh chứng từ mua dịch vụ khi thực hiện phân bổ chi phí mua hàng trong nước, phí trước hải quan của hàng nhập khẩu. Tại đây
Kho Nhập kho thành nhiều đợt từ 1 lệnh lắp ráp. Cho phép người dùng từ 1 lệnh lắp ráp có thể nhập kho thành phẩm làm nhiều đợt. Tại đây
Thuế Gửi chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người nộp thuế Chương trình đáp ứng chức năng gửi chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN đến người nộp thuế thông qua email, zalo một cách nhanh chóng. Tại đây
Nhập khẩu từ excel bảng kê phụ lục 01-2/TTĐB/TT80 trên tờ khai thuế TTĐB Cho phép người dùng nhập khẩu nhanh dữ liệu bảng kê PL 01-2/TTĐB/TT80 từ excel. Tại đây
Ngân hàng Cập nhật/Bổ sung mẫu UNC mới nhất của một số ngân hàng. Chương trình cập nhật/bổ sung mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của một số ngân hàng, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc (không phải lập UNC thủ công), cụ thể:

 • Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của ngân hàng Vietcombank
 • Bổ sung mẫu UNC mới nhất của ngân hàng Woori Bank.

Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

Tiện ích Bổ sung một số phím tắt trên giao diện báo cáo, chứng từ Bổ sung 1 số phím tắt nhanh trên giao diện báo cáo, chứng từ, cụ thể:

 • Xem nhanh đến báo cáo chi tiết, chứng từ chi tiết trên giao diện các báo cáo liên quan bằng phím F3
 • Sửa/thêm nhanh thông tin Tài khoản nhận trên Uỷ nhiệm chi/Séc chuyển khoản bằng phím F2

Xem chi tiết Tại đây

R27 – Phát hành ngày 30/09/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng [HOT] Lấy dữ liệu hóa đơn điện tử đầu ra từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn về SME để hạch toán. (Đáp ứng với đơn vị phát hành hóa đơn từ phần mềm của nhà cung cấp khác). Phần mềm đáp ứng lấy dữ liệu hóa đơn điện tử đầu ra (phát hành bởi phần mềm các nhà cung cấp khác) từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn về SME để hạch toán, giúp Kế toán không mất thời gian, công sức nhập liệu vào phần mềm. Tại đây
Tùy chỉnh mẫu chứng từ thu tiền khách hàng tùy theo mục đích sử dụng Đáp ứng tùy chỉnh mẫu chứng từ thu tiền khách hàng/thu tiền khách hàng hàng loạt tùy theo mục đích sử dụng tương tự như tùy chỉnh các mẫu chứng từ khác.

Xem hướng dẫn tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm Tại đây

Hệ thống Tùy chọn không tự động chấm công ngày thứ 7, CN trên bảng chấm công chi tiết. Cho phép người dùng lựa chọn Không tự động chấm công T7/CN cho nhân viên trên bảng chấm công chi tiết, giúp kế toán không mất thời gian sửa lại bảng chấm công cho các nhân viên không làm T7, CN. Tại đây
Sửa mẫu Bổ sung thêm 1 số trường dữ liệu khi sửa mẫu chứng từ Phần mềm bổ sung thêm 1 số trường thông tin trên mẫu sửa chứng từ liên quan, bao gồm:

 • Trường thông tin về nhóm VTHH trên mẫu in chứng từ Báo giá
 • Trường dữ liệu loại mã quy cách (Mã quy cách 1, Mã quy cách 2,…) trên mẫu in Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)

Xem hướng dẫn cách sửa mẫu in chứng từ. Tại đây

Báo cáo Bổ sung thêm các báo cáo mới Phần mềm bổ sung thêm các loại báo cáo mới, bao gồm:

R26 – Phát hành ngày 16/09/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Kho Lập nhanh chứng từ chuyển kho từ chứng từ bán hàng Đáp ứng tiện ích lập nhanh chứng từ chuyển kho từ chứng từ bán hàng, thừa hưởng được số liệu từ chứng từ bán hàng tương ứng để phục vụ yêu cầu công việc. Tại đây.
Tiền lương Bảng lương thời gian theo buổi/theo giờ thể hiện rõ tiền lương làm thêm chi tiết theo ngày thường, ngày Lễ, T7, CN. Khi sửa mẫu bảng lương, người dùng có thể thêm các cột chi tiết về số công, số tiền lương làm thêm ngày thường, T7, CN, ngày lễ; giúp bảng lương thời gian theo buổi/theo giờ rõ ràng, dễ hiểu hơn cho người dùng.
Xem hướng dẫn Sửa mẫu bảng lương Tại đây
Hệ thống Cảnh báo in từ lần thứ 2 và thể hiện rõ số lần in trên phiếu thu/ chi tiền mặt, tiền gửi. Cho phép người dùng tùy chọn Cảnh báo khi in chứng từ lần thứ 2 trở đi trên menu Hệ thống. Tại đây

Bên cạnh đó, chương trình cũng bổ sung thêm trường thông tin Số lần in trên Sửa mẫu chứng từ khi in ra cho người dùng được biết.

Thuế Cải tiến cách lấy số liệu Phụ lục 43 trên tờ khai thuế GTGT Cho phép người dùng cập nhật lại dữ liệu mới nhất trên PL43/2022/QH15  bằng cách chọn chức năng Lấy dữ liệu trên phụ lục này, khi có thay đổi số liệu Bảng kê hóa đơn bán ra của tờ khai thuế GTGT lần đầu. Tại đây
Ngân hàng Cập nhật mẫu lệnh chuyển tiền mới nhất của NCB – Ngân hàng quốc dân Chương trình cập nhật mẫu lệnh chuyển tiền mới nhất của NCB – Ngân hàng Quốc dân, giúp kế toán không phải lập UNC thủ công, tiết kiệm thời gian làm việc.

Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

R25 – Phát hành ngày 31/08/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Thuế [HOT] Kết nối với AMIS Thuế TNCN để lập và phát hành chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Cho phép kết nối với AMIS Thuế TNCN để lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cùng các nghiệp vụ liên quan ngay trên phần mềm. Tại đây.
Kho Thiết lập thêm liên phiếu xuất kho trên một số mẫu phiếu xuất kho (Số lô/Hạn sử dụng/Kích thước/Mã quy cách,…) Phần mềm bổ sung thêm tùy chỉnh in thông tin theo liên chứng từ trên một số mẫu phiếu xuất kho. Khi in, chương trình cho phép người dùng tùy chỉnh thêm số liên nhanh chóng để không phải sửa mẫu. Tại đây
Ngân hàng Bổ sung thêm mẫu ủy nhiệm chi A5 theo yêu cầu ngân hàng VIB. Chương trình cập nhật mẫu ủy nhiệm chi A5 của ngân hàng VIB, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc (không phải lập UNC thủ công).

Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

Bán hàng In được các mẫu UNC tương ứng với ngân hàng chuyển tiền trên chứng từ Trả lại hàng bán Chương trình cho phép người dùng in các mẫu UNC tương ứng với ngân hàng chuyển tiền trên chứng từ Trả lại hàng bán. Tại đây

R24 – Phát hành ngày 19/08/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Hóa đơn điện tử Thiết lập gửi email đồng thời cho hóa đơn Hệ thống sẽ tự động gửi 1 bản sao tới địa chỉ email đã ngầm định sẵn mà người dùng thiết lập khi gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng tương tự chức năng Cc/Bcc email. Tại đây.
Hệ thống Hiển thị hình ảnh khi trộn mẫu, sửa mẫu chứng từ nhập/xuất kho. Cho phép thiết lập tùy chọn hiển thị hình ảnh khi trộn mẫu, sửa mẫu chứng từ nhập/xuất kho. Tại đây
Tiện ích Gửi đồng thời nhiều email nhắc nợ tới nhiều khách hàng Chương trình cho phép gửi đồng thời nhiều email, thuận tiện khi nhắc nợ và thu hồi công nợ khách hàng. Tại đây
Tìm kiếm nhanh thông tin trên Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa. Bổ sung tiện ích Tìm kiếm nhanh trên chi tiết bảng kiểm kê vật tư hàng hóa, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần, hạn chế thời gian dò tìm thủ công. Tại đây

R23 – Phát hành ngày 05/08/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng Lấy lại dữ liệu hóa đơn từ MISA meInvoice. Cho phép lấy lại các hóa đơn chưa hạch toán, bị sai hoặc thiếu thông tin hàng hóa từ MISA meInvoice về tab Đề nghị ghi nhận doanh thu. Tại đây
Tính lại giá bán áp dụng cho Giá bán cố định. Đáp ứng tính giá bán cố định để kế toán không mất thời gian sửa thủ công giá bán cố định của từng mặt hàng như trước đây. Tại đây
Mua hàng Lập nhiều đơn mua hàng từ một đơn đặt hàng. Cho phép lập nhiều đơn mua hàng từ một đơn đặt hàng, giúp kế toán nhanh chóng lập đơn mua hàng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau cho một đơn đặt hàng. Tại đây
Tiện ích Tìm kiếm nhanh thông tin mã hàng, tên hàng,…trên chi tiết chứng từ. Bổ sung tiện ích Tìm kiếm nhanh trên chi tiết chứng từ đang khai báo/chỉnh sửa, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần, hạn chế thời gian dò tìm thủ công. Tại đây
Tệp Xuất khẩu kết quả kiểm tra dữ liệu nhập khẩu ra excel. Tại bước kiểm tra dữ liệu nhập khẩu từ excel vào phần mềm, chương trình cho phép người dùng xuất khẩu kết quả kiểm tra chứa các dòng dữ liệu không hợp lệ ra file excel, thuận tiện kiểm tra, chỉnh sửa. Tại đây
Nghiệp vụ Xuất khẩu chi phí dở dang đầu kỳ ra excel Bổ sung chức năng Xuất khẩu trên Nhập số dư ban đầu\Chi phí dở dang, cho phép người dùng xuất khẩu ra excel số liệu chi phí dở dang đầu kỳ theo đối tượng tập hợp CP, hợp đồng,… Tại đây

R22 – Phát hành ngày 22/07/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng Thiết lập chính sách giá cho đối tượng là khách hàng cụ thể Cho phép xây dựng chính sách giá bán, chiết khấu được áp dụng cho một số mặt hàng, với từng khách hàng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Tại đây.
 

 

Thuế

Cập nhật tờ khai thuế theo HTKK 4.8.9 Chương trình cập nhật tờ khai thuế GTGT, TTĐB mẫu TT80 theo HTKK 4.8.9
Đáp ứng khai báo thuế suất thuế chống bán phá giá khi hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu. Cho phép người dùng khai báo được thuế suất, giá trị tiền thuế chống bán phá giá để hạch toán chính xác, đáp ứng nhu cầu quản lý, lưu trữ chứng từ. Tại đây
Lấy dữ liệu theo kỳ tính lương khi lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN Chương trình đáp ứng nhu cầu lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN căn cứ theo kỳ tính lương tại doanh nghiệp, đơn vị. Tại đây
Danh mục Cho phép chủ động khai báo VTHH là hàng khuyến mại Phần mềm cho phép người dùng ngầm định sẵn hàng hóa, dịch vụ là hàng khuyến mại trên Danh mục\VTHH. Kế toán không phải thao tác thủ công tích chọn Hàng khuyến mại trên chứng từ chi tiết. Tại đây.
Hệ thống Bổ sung tùy chọn cho phép thay đổi cách lấy thông tin khách hàng là cá nhân trên hóa đơn. Chương trình bổ sung tùy chọn cho phép người dùng chủ động thay đổi cách hiển thị thông tin tên người mua trên hóa đơn xuất cho khách hàng là cá nhân. Tại đây
Báo cáo Bổ sung thêm các báo cáo mới Phần mềm bổ sung thêm các loại báo cáo mới, bao gồm:

 • “Thông báo công nợ với nhà cung cấp” trong nhóm báo cáo Mua hàng
 • “Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (chi tiết theo NCC)” trong nhóm báo cáo Thuế.
Tiện ích Xem nhanh file đính kèm ngay trên danh sách chứng từ Chương trình cho phép người dùng xem nhanh được các file đính kèm (nếu có) ngay trên danh sách chứng từ thay cho thao tác mở thủ công từng chứng từ, giúp kế toán thuận tiện theo dõi và rà soát. Tại đây

R21 – Phát hành ngày 08/07/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng [HOT] Lập chứng từ liên quan từ hóa đơn điều chỉnh Chương trình cho phép kế toán lập các chứng từ liên quan từ hóa đơn điều chỉnh, giúp việc hạch toán, điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh nhanh chóng, chính xác. Bao gồm:

 • Lập chứng từ bán hàng
 • Lập chứng từ nghiệp vụ khác
 • Lập chứng từ giảm giá hàng bán

Xem Tại đây

Mua hàng Lập chứng từ Giảm giá hàng mua cho hóa đơn đầu vào lấy về từ MISA meInvoice. Cho phép Lập chứng từ Giảm giá hàng mua trên danh sách Hóa đơn đầu vào, tối giản thao tác nhập liệu cho người dùng. Tại đây
Hóa đơn điện tử Quản lý đồng thời hóa đơn hủy và hóa đơn thay thế tương ứng trên danh sách hủy hóa đơn Người dùng có thể biết hóa đơn hủy đã được lập hóa đơn thay thế hay chưa ngay trên danh sách Hủy hóa đơn. Tại đây
Thuế Cập nhật lại CQT quản lý trên tờ khai. Chương trình hỗ trợ người dùng cập nhật nhanh thông tin CQT quản lý , tránh lỗi phát sinh liên quan đến tờ khai thuế GTGT, xuất file xml,… Tại đây
Tiện ích Bổ sung bảng thống kê chênh lệch giữa chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai Khi kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, người dùng có thể biết cụ thể số chênh lệch giữa chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế GTGT thông qua bảng thống kê số liệu mà chương trình cung cấp. Tại đây
 

Báo cáo

Bổ sung báo cáo mới Phần mềm bổ sung thêm các loại báo cáo mới, bao gồm:

R20 – Phát hành ngày 24/06/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mua hàng[HOT] Cho phép 1 chứng từ mua hàng nhận nhiều hóa đơn. Phần mềm cho phép người dùng nhận nhiều hóa đơn cho 1 chứng từ mua hàng, đáp ứng trường hợp NCC xuất nhiều hóa đơn khác nhau. Tại đây
[HOT] Bổ sung chức năng “Nhận hóa đơn” trên tab Hóa đơn đầu vào Tại danh sách hóa đơn trong tab “Hóa đơn đầu vào”, chương trình bổ sung thêm chức năng nhận hóa đơn;  thuận tiện hơn trong công tác kế toán, giảm bớt thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót thông tin khi nhận hóa đơn tại tab “Nhận hóa đơn”. Tại đây
Bổ sung cột “Trạng thái hóa đơn” trong danh sách hóa đơn đầu vào lấy về từ meInvoice. Khi đồng bộ dữ liệu từ meInvoice, trên danh sách hóa đơn đầu vào, chương trình đồng thời lấy về trạng thái hóa đơn tương ứng để kế toán tiện theo dõi, kiểm tra và hạch toán số liệu.
Bán hàng Nhập khẩu excel hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại. Hệ thống cải tiến mẫu nhập khẩu hóa đơn bán hàng – cho phép nhập khẩu thông tin tại cột Là hóa đơn chiết khấu thương mại, giúp kế toán tiết kiệm thời gian, công sức nhập liệu.
Danh mục Thiết lập theo dõi chi tiết tài khoản theo Khế ước vay Khi khai báo danh mục Hệ thống Tài khoản hạch toán, người dùng có thể thiết lập theo dõi chi tiết tài khoản theo Khế ước vay. Chương trình tự động nhắc nhở khi thiếu thông tin Số khế ước trên chứng từ hạch toán, đảm bảo tính đúng đắn. Tại đây.
TSCĐ Bổ sung mẫu in bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Chương trình bổ sung thêm bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.
Báo cáo Bổ sung “Sổ theo dõi tình hình phân bổ doanh thu nhận trước” trong nhóm báo cáo Bán hàng Tổng hợp số liệu các khoản doanh thu nhận trước theo số kỳ phân bổ, số đã phân bổ, số còn lại cần phân bổ, giúp kế toán thuận tiện hơn trong việc theo dõi và lên kế hoạch chăm sóc, cung cấp tiếp dịch vụ. Tại đây
Hệ thống Lấy thông tin khách hàng theo hóa đơn khi sinh chứng từ từ tab Đề nghị ghi nhận doanh thu khi người dùng tích chọn “Lấy thông tin khách hàng theo hóa đơn khi sinh chứng từ từ tab Đề nghị ghi nhận doanh thu” trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng, chương trình sẽ giữ nguyên thông tin khách hàng theo hóa đơn trên chứng từ bán hàng sinh ra ngay cả khi nhập lại mã khách hàng, thay vì phải nhập tay lại thông tin của khách hàng. Tại đây.

R19 – Phát hành ngày 14/06/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

HĐĐT [HOT] Cho phép xóa Biên bản điều chỉnh lập trên SME đã ký và gửi khách hàng, nhưng khách hàng chưa ký. (BBDC ở trạng thái chờ KH ký). Phần mềm cho phép người dùng Xóa các biên bản điều chỉnh theo NĐ123 ở trạng thái Chờ KH ký (Đã ký gửi khách hàng, nhưng khách hàng chưa ký). Tại đây
Thuế

[HOT] Cho phép chọn kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh phát sinh kỳ khác trước ngày lập tờ khai lần đầu và liên quan hóa đơn gốc (HĐ bị thay thế/điều chỉnh) trong kỳ khai thuế. Khi phát hiện hóa đơn sai sót và đã lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh trước kỳ hạn lập tờ khai thuế GTGT, người dùng có thể kê khai luôn hóa đơn điều chỉnh/thay thế lên tờ khai lần đầu của kỳ phát sinh hóa đơn sai sót. (Chỉ áp dụng đối với mẫu tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Tại đây
Xóa phụ lục đính kèm tờ khai bổ sung của tờ khai quyết toán thuế TNDN theo TT80 Chương trình cho phép Xóa phụ lục đính kèm tờ khai bổ sung của tờ khai quyết toán thuế TNDN theo TT80 tương tự như trên HTKK. Tại đây
Tùy chỉnh tự tích/bỏ tích là HĐ giảm thuế GTGT trên bảng kê HHDV bán ra (Mẫu tờ khai thuế GTGT theo TT80). Người dùng có thể tích chọn/bỏ tích chọn tại cột HĐ giảm thuế GTGT (cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị). Tại đây
Bổ sung phụ lục “PL03-5: Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản”. Chương trình bổ sung mẫu 03-5/TNDN – Phụ lục thu nhập  đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo TT80.
Thủ kho

[HOT] Cho phép in PNK, PXK, chuyển kho nội bộ trên phân hệ Thủ kho Phần mềm đáp ứng thủ kho tự in được phiếu xuất/nhập kho do kế toán lập để làm căn cứ nhập xuất, sau đó gửi chứng từ cho kế toán lưu trữ để đơn giản khâu luân chuyển chứng từ khi kế toán và kho ở xa nhau. Tại đây
Ngân hàng Cập nhật mẫu lệnh chuyển tiền mới nhất của ngân hàng IndovinaBank Chương trình cập nhật mẫu lệnh chuyển tiền mới nhất của IndovinaBank, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc.

Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

Báo cáo [HOT] Bổ sung thêm “Sổ chi tiết công nợ tạm ứng nhân viên theo từng chứng từ” Trên Danh sách Báo cáo Tổng hợp, phần mềm bổ sung thêm “Sổ chi tiết công nợ tạm ứng nhân viên theo từng chứng từ”, giúp kế toán nắm được số đã tạm ứng, số đã quyết toán và chênh lệch sau quyết toán theo từng lần tạm ứng.

R18 – Phát hành ngày 27/05/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Menu Trợ giúp
[HOT] Tích hợp Livechat – Công cụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng trên SME Tích hợp Livechat – Công cụ trao đổi trực tuyến trên phần mềm. Thông qua kênh chat miễn phí này, người dùng dễ dàng tìm đến MISA để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng; kịp thời giải quyết, khắc phục lỗi gặp phải khi đang làm việc trên phần mềm. Tại đây
HĐĐT [HOT] Phát hành hóa đơn không mã và hỗ trợ gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới CQT đối với đơn vị thuộc lĩnh vực Xăng dầu. Phần mềm đáp ứng xuất hóa đơn không mã và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến CQT theo phương thức chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT (Dành cho lĩnh vực xăng dầu). Tại đây.
Bán hàng [HOT] Lập phiếu xuất cho chi nhánh khác, chứng từ chuyển kho từ PXK kiêm vận chuyển nội bộ lấy về từ MISA meInvoice. Phần mềm cho phép người dùng lập chứng từ xuất hàng cho chi nhánh khác, chứng từ chuyển kho từ PXK kiêm vận chuyển nội bộ lấy về từ meInvoice trên tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.

[HOT] Lập hóa đơn cho hóa đơn (HĐ gốc) lấy về từ meInvoice. Cho phép lập hóa đơn cho hóa đơn gốc lấy về từ MISA meInvoice – Có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán, tương tự như khi lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh/thay thế. Tại đây.
Mua hàng

Đáp ứng mẫu in phiếu nhập kho theo nhiều đơn vị tính. Chương trình đáp ứng mẫu in phiếu nhập kho theo nhiều đơn vị tính trên các chứng từ mua vào, thuận tiện cho kế toán theo dõi và quản lý hàng hóa nhập về. Tại đây
Ngân hàng Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của một số ngân hàng. Chương trình cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của một số ngân hàng, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc (không phải lập UNC thủ công).

 • UNC ngân hàng Eximbank
 • UNC ngân hàng Techcombank
 • UNC ngân hàng BIDV

Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

Hệ thống

Đánh số thứ tự các dòng chi tiết trên giao diện chứng từ bán hàng, mua hàng Chương trình bổ sung thêm tùy chọn cho phép người dùng đánh STT các dòng chi tiết VTHH trên chứng từ mua hàng, bán hàng, để dễ dàng đối chiếu với hóa đơn, đơn hàng,… Tại đây

R17 – Phát hành ngày 13/05/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

 

Hóa đơn điện tử 

Phát hành hóa đơn không mã và hỗ trợ gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới CQT đối với đơn vị thuộc lĩnh vực khác Xăng dầu. Phần mềm đáp ứng xuất hóa đơn không mã và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến CQT theo phương thức chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT (Dành cho lĩnh vực khác xăng dầu). Tại đây.
Tích hợp chữ ký số Esign Remote Signing (chữ ký số từ xa MISA eSign) Chương trình hỗ trợ người dùng ký điện tử khi phát hành lần lượt từng hóa đơn hoặc hàng loạt hóa đơn; biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn thông qua chữ ký số từ xa MISA eSign. Tại đây
Mua hàng Lập chứng từ Trả lại hàng bán từ hóa đơn lấy về SME từ meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào. Chương trình cho phép người dùng lập chứng từ trả lại hàng bán từ hóa đơn lấy về từ meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào, để người dùng không phải lập thủ công, tối đa hiệu suất công việc. Tại đây
Lập nhanh chứng từ mua dịch vụ từ đơn mua hàng Phần mềm đáp ứng lập chứng từ mua dịch vụ từ đơn mua hàng, giúp người dùng tận dụng các thông tin sẵn có, thuận tiện đối chiếu so sánh giữa hóa đơn của NCC với đơn mua hàng. Tại đây.
Nhập khẩu HĐĐT đầu vào phát hành bởi NCC Nacencomm và Mobifone Invoice (áp dụng với HĐĐT theo NĐ123)
 • Với HĐĐT đầu vào (theo NĐ123) phát hành bởi NCC Nacencomm và Mobifone Invoice, kế toán có thể sử dụng tiện ích Nhập khẩu hóa đơn điện tử để lập nhanh chứng từ mua hàng từ hóa đơn đầu vào.
 • Bên cạnh đó, chương trình cũng đáp ứng nhập khẩu HĐ đầu vào khi file xml của các hóa đơn này đều có ID giống nhau.

Xem chi tiết Tại đây

Thuế Cho phép người dùng lập tờ khai quyết toán thuế TNCN căn cứ theo lương thực tế phát sinh thanh toán cho NLĐ trong năm quyết toán. Khi lập quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN, kế toán có thể lấy được dữ liệu tháng 12 của năm trước. Như vậy, tờ khai phản ánh đúng số liệu của doanh nghiệp là lương tháng 12 năm trước thì tháng 1 năm sau mới chi trả. Kế toán không phải tính toán thủ công để lập tờ khai. Tại đây
Cải tiến bổ sung chỉ tiêu “Tỉnh khác nơi đóng trụ sở”, “CQT cấp cục” và “CQT nơi nộp” trên form chọn kỳ tính thuế mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT theo HTKK. Chương trình cho phép người dùng chọn “Tỉnh khác nơi đóng trụ sở”, “CQT cấp cục” và “CQT nơi nộp” khi lập tờ khai mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT trong trường hợp địa điểm nộp hồ sơ khai thuế khác tỉnh nơi đóng trụ sở. Tại đây

R16 – Phát hành ngày 21/04/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàngCập nhật dữ liệu hóa đơn điều chỉnh từ meInvoice về MISA SME (Áp dụng với HĐ điều chỉnh phát hành theo NĐ123) Phần mềm cho phép người dùng lấy được hóa đơn điều chỉnh đã lập và phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên meInvoice Web về MISA SME để quản lý. Tại đây
Phân bổ doanh thu nhận trước trong một kỳ. Người dùng có thể khai báo và phân bổ doanh thu nhận trước trong 1 kỳ, thuận tiện theo dõi, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian thực hiện. Tại đây
Hóa đơn điện tử Khi phát hành hóa đơn, cho phép cập nhật ngày hóa đơn bằng ngày ký. Khi người dùng phát hành hóa đơn, nếu ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày ký phát hành, chương trình sẽ tự động đưa ra thông báo để người dùng chọn lựa. Tại đây
Thuế Cập nhật tờ khai bổ sung theo Thông tư 80 – mẫu 05/QTT-TNCN Phần mềm cho phép lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNCN theo TT80 – mẫu 05/QTT-TNCN. Tại đây
Ngân hàng Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của một số ngân hàng. Chương trình cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của một số ngân hàng, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc (không phải lập UNC thủ công).

 • UNC ngân hàng Sacombank
 • UNC ngân hàng Vietinbank
 • UNC ngân hàng VIB

Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

Mua hàng Nhập khẩu từ HĐĐT phát hành bởi các nhà cung cấp khác (Các nhà cung cấp đã đã ứng theo NĐ51) Phần mềm cho phép người dùng nhập khẩu hóa đơn điện tử đầu vào được phát hành bởi các NCC khác meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào. (HĐĐT phát hành theo NĐ123, TT78). Tại đây
Tiền lương Cải tiến tiện ích nhập khẩu dữ liệu bảng lương từ excel Chương trình cải tiến phương thức nhập khẩu dữ liệu bảng tính lương từ excel, tự động lọc bỏ dữ liệu nhân viên không có trong file excel, thay vì kế toán phải xóa thủ công như trước đây. Tại đây

R15 – Phát hành ngày 13/04/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàngLập hóa đơn CKTM theo số lượng doanh số, hoặc hóa đơn thể hiện số tiền chiết khấu khi kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mại theo NĐ123 [HOT] Đáp ứng lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo số lượng doanh số, hoặc hóa đơn thể hiện số tiền chiết khấu khi kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mại theo Nghị định 123/2022/NĐ-CP. Tại đây.
Tự động tách riêng hóa đơn từ 1 hoặc nhiều CTBH chứa mặt hàng giảm thuế và không giảm thuế GTGT theo NQ43. [HOT] Cho phép người dùng lập riêng 2 hóa đơn từ 1 hoặc nhiều chứng từ bán hàng chứa mặt hàng có thuế suất 8% và các loại thuế suất khác. Tại đây
Lập hóa đơn thay thế hoặc lấy hóa đơn thay thế từ meInvoice về hạch toán đối với hóa đơn chứng từ bán hàng xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, tương tự như các loại chứng từ khác.
 • Chương trình cho phép lập hóa đơn thay thế cho chứng từ, hóa đơn bán hàng xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu đối với dữ liệu HĐĐT theo NĐ123. Tại đây
 • Cho phép hạch toán tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu với các hóa đơn thay thế lấy về từ MISA meInvoice. Tại đây
Hạch toán hóa đơn mẫu đặc thù theo NĐ123 lấy về Đề nghị ghi nhận doanh thu. Hệ thống cho phép người dùng hạch toán ghi nhận doanh thu đối với các hóa đơn đặc thù theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP lấy về từ meInvoice, tương tự như với các loại hóa đơn khác. Tại đây
Hóa đơn điện tửBổ sung mẫu 03/DL-HDDT “Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra” theo NĐ123 [HOT] Chương trình bổ sung mẫu 03/DL-HDDT “Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra” theo Nghị định 123/2022/NĐ-CP. Tại đây
Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng [HOT] Cho phép người bán gửi hóa đơn bản nháp tới khách hàng để kiểm tra hóa đơn trước khi phát hành, đảm bảo tính chính xác. Tại đây
Gửi HĐĐT phát hành theo NĐ123 cho khách hàng qua zalo. Chương trình đáp ứng gửi hóa đơn cho khách hàng (đối với HĐ theo NĐ123, TT78) thông qua ứng dụng zalo. Tại đây
Cho phép chọn mẫu HĐ phát hành riêng cho từng chi nhánh (đối với dữ liệu sử dụng HĐĐT theo NĐ123) [HOT] Chương trình cho phép tổng công ty chọn  mẫu hóa đơn cho 1 hoặc nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc, tránh nhầm lẫn ký hiệu hóa đơn khi phát hành điện tử. Tại đây
Sửa/Xóa đối với mẫu hóa đơn NĐ123 chuyển đổi từ mẫu hóa đơn theo NĐ51 đã khởi tạo trên SME hoặc meInvoice Desktop. [HOT] Phần mềm cho phép Sửa/Xóa đối với mẫu hóa đơn NĐ123 chuyển đổi từ mẫu hóa đơn theo NĐ51 đã khởi tạo trên SME hoặc meInvoice Desktop. Tại đây.
Cho phép xem và tùy chỉnh in hóa đơn nâng cao Phần mềm cho phép người dùng tùy chỉnh in nâng cao với 1 hoặc nhiều hóa đơn đã khởi tạo mẫu trên meInvoice (mẫu xslt), tương tự như khi in file PDF. Tại đây.
Hệ thống Thiết lập chữ ký số HSM của nhà cung cấp Cyberlotus để phát hành HĐĐT theo NĐ123 Chương trình cho phép người dùng thiết lập chữ ký số HSM của nhà cung cấp Cyberlotus để phát hành hóa đơn điện tử theo NĐ123. Tại đây

R14 – Phát hành ngày 23/03/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Hóa đơn điện tử Cho phép xuất và hạch toán đối với HĐĐT có thuế suất KHAC, KKKNT (đáp ứng theo NĐ123 và TT78) Chương trình cho phép người dùng xuất và hạch toán HĐĐT thuế suất KHAC, KKKNT tương tự như với các loại thuế suất khác (5%, 8%, 10%,…) theo NĐ123, TT78.

Bán hàng Lập hóa đơn từ nhiều chứng từ bán hàng giảm thuế GTGT theo NQ43 Chương trình đáp ứng lập hóa đơn từ nhiều chứng từ bán hàng đối với:

 • Loại chứng từ bán hàng chỉ có thuế suất 8%
 • Loại chứng từ bán hàng chỉ có thuế suất 8% với loại chứng từ có lẫn thuế suất 8%, thuế suất khác (5%,10%,…).

Xem hướng dẫn lập hóa đơn từ nhiều chứng từ bán hàng. Tại đây

Thuế

Cập nhật mẫu tờ khai thuế tài nguyên theo thông tư 80/2021/TT-BTC Cập nhật tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN theo TT80. Xem tại đây
Bổ sung phụ lục 01-6/GTGT phân bổ thuế GTGT phải nộp kèm tờ khai 01/GTGT theo TT80 Chương trình bổ sung phụ lục 01-6/GTGT phân bổ thuế GTGT phải nộp kèm tờ khai 01/GTGT theo TT80. Tại đây
Cập nhật mẫu tờ khai bổ sung theo Thông tư 80 Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80 với các loại thuế sau:

 • Mẫu 01/TAIN – Tờ khai thuế tài nguyên
 • Mẫu 03/GTGT – Tờ khai thuế GTGT trên GTGT
 • Mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế TNDN
Xem chi tiết danh sách hóa đơn, mặt hàng giảm thuế GTGT theo NQ43 Cho phép xem chi tiết danh sách hóa đơn và các mặt hàng được tổng hợp lên phụ lục giảm thuế GTGT theo NQ43/2022/QH15. Tại đây

R13 – Phát hành ngày 05/03/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

 

 

 

 

Thuế

 

 

 

 

 

Bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT và cải tiến cách lấy số liệu lên tờ khai thuế 01/GTGT, 04/GTGT đối với các hóa đơn chứng từ có giảm thuế theo NQ43 Chương trình bổ sung PL-43/2022/QH15 – Phụ lục giảm thuế GTGT theo NQ43 và cải tiến cách lấy số liệu lên tờ khai thuế 01/GTGT, 04/GTGT đối với các hóa đơn chứng từ có giảm thuế GTGT theo NQ43. Xem tại đây
Cập nhật mẫu tờ khai thuế TTĐB và bảng kê phụ lục đi kèm theo thông tư 80/2021/TT-BTC Cập nhật tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB và các phụ lục đi kèm theo TT80. Xem tại đây
Cập nhật mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo thông tư 80/2021/TT-BTC Cập nhật tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT mẫu 03/GTGT theo TT80 (áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý). Xem tại đây
Cập nhật mẫu tờ khai bổ sung theo Thông tư 80 Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80 với các loại thuế sau:

 • Mẫu 01/GTGT – Tờ khai thuế GTGT theo PP khấu trừ
 • Mẫu 02/GTGT – Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
 • Mẫu 04/GTGT – Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
 • Mẫu 05/KK-TNCN – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Mẫu 01/TTĐB – Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 

 

Tiện ích khác

 

Lập chứng từ từ hóa đơn điện tử phát hành theo NĐ123 và NQ43 Trên chứng từ mua hàng, phiếu chi,… chương trình cho phép lập chứng từ từ HĐĐT phát hành theo NĐ123, và hóa đơn có giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43. Xem tại đây
Bổ sung trường giảm thuế GTGT theo NQ43 đối với mẫu hóa đơn tự in, đặt in Phần mềm bổ sung trường giảm thuế GTGT đối với mẫu hóa đơn tự in, đặt in, hỗ trợ người dùng sửa mẫu hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15. Xem tại đây

R12 – Phát hành ngày 18/02/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

 

 

 

 

Thuế

 

 

 

 

 

Cập nhật mẫu tờ khai thuế GTGT và bảng kê phụ lục đi kèm theo thông tư 80/2021/TT-BTC Cập nhật tờ khai mẫu 01/GTGT và phụ lục bảng kê thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo TT80. Xem tại đây
Cập nhật tờ khai mẫu 02/GTGT và phụ lục bảng kê thuế GTGT của dự án đầu tư theo TT80. Xem tại đây
Cập nhật tờ khai mẫu 04/GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo TT80. Xem tại đây
Cập nhật mẫu tờ khai thuế TNCN và bảng kê phụ lục đi kèm theo thông tư 80/2021/TT-BTC Cập nhật tờ khai thuế TNCN tháng/quý mẫu 05/KK-TNCN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN và các phụ lục đi kèm theo TT80. Xem tại đây
Cập nhật mẫu tờ khai thuế TNDN và bảng kê phụ lục đi kèm theo thông tư 80/2021/TT-BTC Cập nhật tờ khai thuế TNDN mẫu 03/TNDN và các phụ lục đi kèm theo TT80. Xem tại đây
Cải tiến cách tính số ngày phạt chậm nộp trên tờ khai bổ sung Chương trình cải tiến cách tính số ngày phạt chậm nộp trên các tờ khai bổ sung điều chỉnh được lập từ 01/01/2022 trở đi theo Công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục thuế 

R11 – Phát hành ngày 26/01/2022

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng

Xuất và hạch toán HĐĐT theo NQ43/2022/QH15 Chương trình đáp ứng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15, cụ thể:

 • Xuất và hạch toán hóa đơn điện tử trực tiếp trên MISA SME.
 • Lấy dữ liệu HĐĐT đã phát hành trên meInvoice về hạch toán ghi nhận doanh thu dưới SME.
 • Đồng thời, lấy dữ liệu hóa đơn đầu vào từ meInvoice về SME để lập các chứng từ liên quan.

Xem chi tiết tại đây

Mua hàng

Xử lý hóa đơn đầu vào theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP; HĐĐT có áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo NQ43/2022/QH15 Cho phép lập chứng từ đối với hóa đơn đầu vào theo Nghị định 123 hoặc HĐĐT có áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo NQ43/2022/QH15 lấy về từ meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào tương tự như đối với HĐĐT Nghị định 51. Xem tại đây
Hệ thống Kết nối chữ ký số HSM của NCC Soft Dreams Cho phép kết nối chữ ký số HSM của NCC Soft Dreams để phát hành hóa đơn theo Nghị định 123. Xem tại đây
 

Cải tiến khác

Cải tiến cách lấy số liệu lên bảng kê bán ra, kèm tờ khai 01/GTGT và 04/GTGT đối với HĐ điều chỉnh/HĐ thay thế HĐ điều chỉnh/thay thế và hóa đơn gốc được kê trên 2 tờ khai khác nhau (thuộc tháng/quý kê khai khác nhau) thì sẽ ngầm định không lên tờ khai lần đầu của kỳ phát sinh HĐ thay thế/điều chỉnh, mà cho phép lấy lên khi lập tờ khai bổ sung kỳ phát sinh HĐ gốc. Xem tại đây.
Cập nhật thông báo từ Cơ quan thuế về hóa đơn điện tử nghị định 123/2020/NĐ-CP Phần mềm gửi thông báo cho người dùng ngay khi nhận được phản hồi từ Cơ quan thuế về HĐĐT theo NĐ123 trên phân hệ Hóa đơn điện tử

Ngoài ra, chương trình cho phép người dùng xem được lý do Cơ quan thuế từ chối cấp mã.

R10 – Phát hành ngày 29/12/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

 

Hóa đơn điện tử

 

 

Xử lý hóa đơn có trạng thái Từ chối cấp mã Chương trình cho phép tách chứng từ bán hàng ra khỏi hóa đơn đã phát hành có trạng thái “Từ chối cấp mã”.

Người dùng có thể tiếp tục sử dụng chứng từ bán hàng để phát hành hóa đơn mới hoặc xóa bỏ để tránh sai lệch dữ liệu. Xem tại đây

Lập Biên bản điều chỉnh cho hóa đơn sai sót theo NĐ123 Cho phép lập biên bản điều chỉnh cho hóa đơn sai sót theo NĐ123, thao tác tương tự như đối với NĐ51. Xem chi tiết tại đây
Phát hành mẫu hóa đơn đặc thù (tiếp) Đáp ứng phát hành hóa đơn đã khởi tạo trên meInvoice đối với các DN đặc thù, bao gồm: Đại lý vé máy bay, Kinh doanh xăng dầu; Đại lý hàng hải. Xem chi tiết Tại đây
 

 

Kho

 

Lập và phát hành PXK điện tử theo NĐ123 Cho phép lập và phát hành PXK điện tử (PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK hàng gửi bán đại lý, xuất hàng cho chi nhánh khác) tương tự như đối với HĐĐT theo Nghị định 123. Xem hướng dẫn tại đây
Xử lý PXK phát hành điện tử, phát hiện có sai sót theo NĐ123 Phần mềm cho phép người dùng hủy PXK sai sót, lập PXK thay thế cho PXK đã hủy bỏ tương tự như đối với HĐĐT theo Nghị định 123.
Xử lý PXK phát hành điện tử có trạng thái Từ chối cấp mã. Chương trình hỗ trợ xử lý bỏ ghi sổ vĩnh viễn và vẫn cho phép khóa sổ đối với PXK phát hành điện tử có trạng thái “Từ chối cấp mã”. Xem hướng dẫn tại đây
Bán hàng Phát hành hóa đơn ủy thác xuất khẩu theo Nghị định 123 Phần mềm cho phép phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đối với đơn vị bán hàng nhận ủy thác xuất khẩu. Xem tại đây

R9 – Phát hành ngày 14/12/2021  

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

Hóa đơn điện tử

 

Xử lý hóa đơn sai sót theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME Phần mềm cho phép người dùng xử lý hóa đơn sai sót theo NĐ123, bao gồm: Hủy hóa đơn, lập hóa đơn thay thế, lập hóa đơn điều chỉnh, gửi thông báo HĐ sai sót tới CQT theo từng trường hợp cụ thể. Tại đây
Chuyển đổi mẫu hóa đơn NĐ51 sang mẫu hóa đơn NĐ123 Phần mềm cho phép chuyển đổi mẫu hóa đơn theo NĐ51 sang mẫu hóa đơn theo NĐ123. Tại đây
Chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo NĐ123 Đáp ứng tính năng chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo NĐ123 tương tự như thao tác đối với NDD51. Tại đây
Phân quyền sử dụng HĐĐT NĐ123 Cập nhật tính năng phân quyền sử dụng HĐĐT đáp ứng theo NĐ123. Tại đây
Phát hành mẫu hóa đơn đặc thù Đáp ứng phát hành hóa đơn đã khởi tạo trên meInvoice đối với các DN đặc thù, bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Đăng kiểm xe cơ giới; Kinh doanh xe; Bán hàng trong khu phi thuế quan. Tại đây

R8 – Phát hành ngày 08/12/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

Hóa đơn điện tử

 

Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện trước khi sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP. Tại đây
Lập và phát hành hóa đơn điện tử theo NĐ123 Phần mềm cho phép lậpphát hành  được hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Gửi hóa đơn điện tử đã phát hành theo NĐ123 cho khách hàng Phần mềm đáp ứng gửi hóa đơn điện tử cho từng khách hàng và gửi hàng loạt hóa đơn cho khách hàng. Tại đây
Tải hóa đơn điện tử đã phát hành theo NĐ123 Phần mềm đáp ứng tải từng hóa đơn điện tử và tải hàng loạt hóa đơn theo dạng XML, PDF. Tại đây
Lấy mẫu hóa đơn đã khởi tạo mới và chuyển đổi từ mẫu cũ theo NĐ123 từ meInvoice về SME Đáp ứng lấy mẫu hóa đơn đã khởi tạo mới và chuyển đổi từ mẫu cũ theo NĐ123 từ meInvoice về SME để thuận tiện phát hành hóa đơn điện tử. Tại đây

R7 – Phát hành ngày 23/11/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng Lấy dữ liệu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP từ meInvoice về SME Phần mềm cho phép người dùng lấy hóa đơn điện tử theo nghị định 123, thông tư 78 phát hành trên meInvoice về hạch toán dưới SME. Tại đây
Mua hàng Lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào có giảm 30% thuế GTGT Phần mềm cho phép hạch toán được chứng từ từ hóa đơn đầu vào giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406 từ meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào (đối với hóa đơn phát hành từ MISA meInvoice. Tại đây
Chọn cùng lúc nhiều đơn vị nhận hóa đơn Khi kết nối hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên SME, phần mềm cho phép chọn đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn, lấy dữ liệu về hạch toán nhanh chóng hơn. Tại đây
Thuế Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế GTGT PLII_92/2021/NĐ-CP Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế GTGT năm 2021 theo nghị định 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.
Tiện ích khác Chỉ ra các chứng từ công nợ đã được thanh toán sau thời điểm đánh giá lại tài khoản ngoại tệ Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ cuối kỳ, phần mềm sẽ chỉ ra các chứng từ công nợ đã được thanh toán sau thời điểm đánh giá lại, để người dùng có thể chủ động kiểm tra số liệu. Tại đây.
Nhập khẩu từ excel hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Cho phép nhập khẩu từ excel chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng có giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15. Tại đây.

R6 – Phát hành ngày 06/11/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

Bán hàngXuất hóa đơn đáp ứng chính sách giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 [HOT] Phần mềm hỗ trợ xuất hóa đơn theo chính sách giảm 30% thuế GTGT tại nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 19/10/2021. Tại đây
Lấy dữ liệu hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406 từ meInvoice về phần mềm hạch toán. Hỗ trợ người dùng lấy hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 từ meInvoice về tab “Đề nghị doanh thu” trên SME để hạch toán.
Mua hàng Khai báo luôn mã quy cách khi nhập chứng từ mua hàng Khi lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn đầu vào, người dùng có thể khai báo luôn mã quy cách mà không phải mở lại chứng từ sau khi đã cất.
Báo cáo Báo cáo tổng hợp tồn kho theo nhiều đơn vị tính cùng một lúc. Cho phép xem báo cáo tổng hợp tồn kho thể hiện số lượng tồn theo đồng thời nhiều đơn vị tính (ví dụ: 10 thùng + 4 hộp) để thuận tiện trong quá trình kiểm kê kho.

R5 – Phát hành ngày 26/10/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quản lý hóa đơn Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử [HOT] Người dùng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm SME thay vì phải lập trên meInvoice Web. Tại đây.
Thuế Phản ánh số liệu chỉ tiêu doanh thu [01] và thuế gián thu [07] trên phụ lục 03-1A/TNDN tờ khai quyết toán thuế TNDN Tại phụ lục 03-1A/TNDN tờ khai quyết toán thuế TNDN, phần mềm tính toán tự động chỉ tiêu doanh thu [01] bao gồm cả các khoản thuế gián thu và chỉ tiêu [07] số thuế gián thu theo đúng quy định của cơ quan thuế.
 

Bán hàngQuy đổi số lượng VTHH theo 1 đơn vị tính ra đồng thời nhiều ĐVT. [HOT] Phần mềm hỗ trợ quy định số lượng VTHH theo 1 đơn vị tính ra đồng thời nhiều đơn vị tính, tương ứng với ĐVT đóng gói hàng hóa của đơn vị để thuận tiện khi đối chiếu với khách hàng và bộ phận kho. Tại đây
In PXK gộp chung dòng cho VTHH có cùng mã hàng nhưng khác ĐVT. Phần mềm cho phép in PXK gộp các dòng có cùng mã hàng, khác ĐVT vào làm một, thuận tiện cho nhân viên kho khi xuất hàng (Tránh trường hợp xuất sai/thừa/thiếu hàng). Tại đây
 

Hóa đơn đầu vào

Xóa dòng khi lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào Khi lập chứng từ (mua hàng, phiếu chi,..) từ hóa đơn đầu vào, người dùng có thể xóa các dòng hàng hóa không cần thiết (không phải xóa thủ công sau khi lập chứng từ).
Tự động sắp xếp thứ tự hóa đơn khi lập chứng từ theo đúng thứ tự mà người dùng tích chọn Khi lập chứng từ (mua hàng, phiếu chi,..) từ nhiều hóa đơn đầu vào, dữ liệu trên chứng từ được liệt kê theo thứ tự hóa đơn đã tích chọn. Kế toán dễ dàng đối chiếu giữa chứng từ phần mềm với bộ hồ sơ thanh toán bản cứng.
 

Tiền lương

Cho phép điều chỉnh số liệu bảng lương các phòng ban có nhân viên thường xuyên điều chuyển công tác. Khi nhân viên đã điều chuyển sang phòng ban khác thì phần mềm vẫn cho phép sửa lại dữ liệu nhân viên đó ở bảng lương ở phòng ban cũ. Đáp ứng cho các đơn vị thường xuyên có nhân viên cần điều chuyển công tác giữa các phòng ban với nhau, thay vì tự động xóa mã NV như trước.
 

Tiện ích khác

Copy dữ liệu từ excel vào chứng từ kho Cho phép copy dữ liệu từ excel vào phiếu nhập kho/xuất kho/Lệnh sản xuất và vào các form nhập quy cách. Giúp người dùng tạo nhanh chứng từ khi đã có sẵn dữ liệu trên excel mà không phải lập thủ công.
Cảnh báo và hướng dẫn khắc phục lỗi hiển thị khi xem hóa đơn lấy về từ meInvoice và văn bản thỏa thuận xác nhận sử dụng GPSD Đưa ra cảnh báo và hướng dẫn khắc phục lỗi do người dùng chưa cài PDF, cài bản chưa tương thích, hoặc cài vào thư mục có dấu, không hiển thị nội dung trong các trường hợp sau:

R4 – Phát hành ngày 07/10/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng Khai báo chiết khấu của từng VTHH trên hóa đơn điều chỉnh Người dùng có thể khai báo được khoản chiết khấu của từng VTHH khi lập hóa đơn điều chỉnh tương tự như trên chứng từ bán hàng. Giúp phản ánh đúng nội dung điều chỉnh trên hóa đơn. Tại đây.
Hóa đơn điện tử Thiết lập ký số – kết nối chữ ký số HSM của NCC Cyberlotus Cho phép kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp Cyberlotus để phát hành hóa đơn điện tử. Tại đây
 

Tiện ích khácXuất khẩu excel cơ cấu tổ chức dạng cây Khi xuất dữ liệu “Cơ cấu tổ chức” ra excel, nội dung hiển thị giữ nguyên theo dạng hình cây như trên phần mềm. Kế toán không phải sửa lại bằng tay.
Cải tiến tùy chọn cảnh báo trùng hóa đơn đầu vào. Cảnh báo trùng hóa đơn đầu vào khi nhập khẩu dữ liệu từ excel để tránh sai sót do nhập nhiều lần.
 

 

Cải tiến khác

 

 

Cải tiến hướng dẫn chức năng “Sao chép phần mềm sang máy khác” Cải tiến hướng dẫn “Sao chép phần mềm sang máy khác” giúp người dùng hiểu chi tiết hơn về ý nghĩa và điểm ưu việt của chức năng này. Tại đây.
Hiển thị nhật ký truy cập đăng ký GPSD Phần mềm lưu lại nhật ký truy cập khi đăng ký GPSD. Thuận tiện kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến thời điểm đăng ký GPSD.
Cải tiến tốc độ in chứng từ theo lô Cải tiến tốc độ khi in theo lô nhiều chứng từ, tránh treo máy, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

R3 – Phát hành ngày 17/09/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mua hàng Dùng thử MeInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào trên SME [HOT] Cho phép khách hàng dùng thử tính năng xử lý hóa đơn đầu vào – MeInvoice trên SME. Tại đây
Xóa hóa đơn đầu vào trên SME. Cho phép xóa hóa đơn đầu vào từ SME và tự động cập nhật dữ liệu khi đồng bộ MeInvoice. Tại đây
Báo cáo Bộ báo cáo tài chính tiếng Trung, Hàn [HOT]Cung cấp đầy đủ bộ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính tổng hợp, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước bằng tiếng Trung, Tiếng Hàn. Tại đây.
Thuế Tự chọn hóa đơn quên nhập thuế suất (đã xóa bỏ) lên phụ lục bảng kê bán ra. Kế toán tự chọn hóa đơn đã xóa bỏ (do quên nhập thuế suất) lên bảng kê bán ra để hoàn thiện tờ khai thuế GTGT. Tại đây
 

Tiện ích khácPhiếu thu, chi song ngữ Việt – Anh; Việt – Trung; Việt – Hàn. In phiếu thu, chi song ngữ Việt – Anh; Trung; Hàn theo giao diện phần mềm tùy chọn. Tại đây
Nhập khẩu Doanh thu trả trước, chi phí trả trước từ Excel. Cho phép nhập khẩu excel chứng từ doanh thu, chi phí trả trước theo form mẫu.
Lọc nhanh ký hiệu chấm công trên “Bảng chấm công” Cho phép lọc tìm nhanh ký hiệu chấm công khi lập Bảng chấm công, tiết kiệm thời gian thao tác của kế toán.
Tự động tách CP không hợp lý khi nghiệm thu Đơn hàng/ Hợp đồng/ Công trình. Phần mềm tự động tách CP không hợp lý khi nghiệm thu Đơn hàng/ Hợp đồng/ Công trình nếu đã tách rõ chi phí này tại bước hạch toán chi phí phát sinh. Kế toán không phải tính toán thủ công trên tờ khai thuế TNDN.

R2 – Phát hành ngày 20/08/2021

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Ngân hàng Tự động hạch toán giao dịch ngân hàng [HOT] Tự động hạch toán các giao dịch ngân hàng lấy về từ  BankHub theo quy tắc người dùng tự thiết lập. Xem hướng dẫn Tại đây.
Cập nhật, bổ sung mẫu UNC mới nhất. – Cập nhật mẫu UNC mới nhất của An Bình bank: Thay mẫu, thêm/bớt một số mục: MST, phân loại tiền, tỷ giá,…
– Cập nhật mẫu UNC mới nhất của SCB theo 2 form: Tiếng Việt và song ngữ Việt – Anh.
Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây
Thuế Cải tiến ND “Tờ khai thuế GTT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT” [HOT] Tự động lập “Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT” cho từng dự án thay vì tách dữ liệu thủ công như các phiên bản SME trước đó. Tại đây
Tiện ích Tạo email và nhóm email [HOT] Quản lý email theo nhóm, tự động lưu lại mail gửi trước đó vào danh bạ email. Tại đây
Cải tiến cảnh báo thông tin DN Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất của hệ thống khi người dùng kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.
Ngân sách Báo cáo ngân sách theo thời gian, theo đơn vị Báo cáo chi tiết tình hình ngân sách thực tế so với kế hoạch tại 1 đơn vị trong nhiều kỳ hoặc đồng thời nhiều đơn vị trong 1 kỳ nhất định.. Xem Tại đây.
Hóa đơn điện tử đầu vào Bổ sung một số loại chứng từ cho phép lập từ hóa đơn điện tử lấy xuống từ MeInvoce – Xử lý hóa đơn đầu vào. – Chứng từ mua dịch vụ, chứng từ quyết toán tạm ứng từ 01 hóa đơn điện tử đầu vào.
– PC, UNC, chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng từ nhiều hóa đơn điện tử đầu vào.
 

 

Tiện ích khácCảnh báo xuất kho vượt quá số tồn theo lô, HSD. Phần mềm cảnh báo khi xuất kho vượt quá số tồn theo lô để kiểm tra, đối chiếu trước khi ghi sổ, tránh tình trạng xuất hàng âm.
Cải tiến liên quan chứng thư số Phần mềm không cho phép phát hành hóa đơn trên SME bằng chứng thư số đã bị thu hồi để đảm bảo hóa đơn phát hành ra hợp lệ.
Nhập khẩu lịch trả nợ vay từ Excel. Nhập khẩu lịch trả nợ excel khi đơn vị đã có sẵn lịch trả nợ của Ngân hàng gửi trong phân hệ Khế ước vay.
Tự động ghi sổ chứng từ lập từ hóa đơn điện tử đầu vào Khi sinh chứng từ từ tab Hóa đơn đầu vào, Chứng từ sinh ra sẽ ở trạng thái Ghi sổ thay vì Cất. Kế toán tiết kiệm thao tác ghi sổ chứng từ.
Cập nhật 17 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan