Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Xem phim giới thiệu

Tải phim giới thiệu: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mục đích

Từ MISA SME 2022 – R25, chương trình cho phép người dùng kết nối với AMIS Thuế TNCN để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Chức năng này giúp người dùng lập chứng từ khấu trừ thuế cho nhân viên, người vãng lai tự đi quyết toán thuế trong các trường hợp:

 • Nhân viên nghỉ việc;
 • Nhân viên phát sinh thu nhập tại nhiều nơi, có nhu cầu tự quyết toán thuế;
 • Đối tượng vãng lai (nhân viên học việc, chuyên viên nước ngoài, thực tập sinh, CTV/Đại lý…) mà công ty có phát sinh chi trả thu nhập.

Bên cạnh đó, người dùng cũng theo dõi được tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thông qua bảng kê sử dụng chứng từ để làm báo cáo thống kê và gửi cơ quan thuế.

2. Bắt đầu sử dụng
 1. Xử lý chuyển tiếp trong trường hợp đơn vị còn mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in, đặt in theo Thông tư 37/2010/TT-BTC tính từ ngày 01/07/2022
 2. Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN
 3. Khởi tạo mẫu số, ký hiệu chứng từ
 4. Kết nối với AMIS thuế TNCN
3. Phần mềm đáp ứng
 1. Lập mới chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN
 2. Lập chứng từ khấu từ thuế TNCN từ bảng lương
 3. Phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 4. Gửi chứng từ cho NNT qua email, zalo
 5. Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN sai sót
 6. Tải chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 7. Lập bảng kê sử dụng chứng từ thuế TNCN
Cập nhật 6 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan