1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Gửi chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người nộp thuế

Gửi chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người nộp thuế

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R28, Chương trình đáp ứng chức năng gửi chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN đến người nộp thuế (NNT) thông qua email, zalo một cách nhanh chóng.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
 • Kế toán phải được phân quyền Gửi chứng từ trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

Gửi chứng từ cho người nộp thuế qua email

Trường hợp kế toán không lựa chọn gửi chứng từ ngay khi phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì sau đó vẫn có thể gửi chứng từ cho người nộp thuế (NNT) qua email theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Gửi lần lượt từng chứng từ

 • Trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại phân hệ Thuế, chọn chứng từ đã phát hành và nhấn Gửi chứng từ trên thanh chức năng (Hoặc, nhấn chuột phải và chọn Gửi chứng từ cho NNT).

 • Khai báo thông tin người nhận chứng từ
  • Nếu thông tin người nộp thuế trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN được chọn từ Danh mục\Đối tượng\Nhân viên, chương trình sẽ tự động lấy lên họ tên và email người nộp thuế đã khai báo tương ứng tại Danh mục.
  • Hoặc, kế toán có thể nhập trực tiếp địa chỉ mail NNT tại trường Email.

Lưu ý:

   • Trường hợp muốn gửi chứng từ điện tử tới đồng thời nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này cách nhau bởi dấu “;
   • Người dùng có thể Cc/Bcc chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến email mong muốn bằng cách tự nhập địa chỉ email tại trường thông tin liên quan.

Cách 2: Gửi hàng loạt chứng từ

 • Nhấn chuột phải tại màn hình danh sách và chọn chức năng Gửi chứng từ hàng loạt cho NNT

 • Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu chứng từ. Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các chứng từ cần gửi
 • Khai báo thông tin người nhận chứng từ
  • Nếu thông tin người nộp thuế trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN được chọn từ Danh mục\Đối tượng\Nhân viên, chương trình sẽ tự động lấy lên họ tên và email người nộp thuế đã khai báo tương ứng tại Danh mục.
  • Hoặc, kế toán có thể nhập trực tiếp địa chỉ mail NNT tại trường Email.

Lưu ý:

   • Trường hợp muốn gửi chứng từ điện tử tới đồng thời nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này cách nhau bởi dấu “;
   • Người dùng có thể Cc/Bcc chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến email mong muốn bằng cách tự nhập địa chỉ email tại cột thông tin liên quan.

Gửi chứng từ cho người nộp thuế qua zalo

Trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong phân hệ Thuế, người dùng gửi chứng từ qua zalo theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Gửi lần lượt từng chứng từ

 • Chọn dòng chứng từ cần gửi và nhấn Gửi chứng từ trên thanh chức năng (Hoặc, nhấn chuột phải và chọn Gửi chứng từ cho NNT)

 • Tích chọn Gửi qua zalo và nhấn Gửi chứng từ

Cách 2: Gửi hàng loạt chứng từ

 • Nhấn chuột phải tại màn hình danh sách và chọn Gửi chứng từ hàng loạt cho NNT.
 • Tích chọn Gửi qua zalo.
 • Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu chứng từ. Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các chứng từ cần gửi
 • Nhấn Gửi

Cập nhật 14 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan