1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Phát hành chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Phát hành chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

1. Nội dung

Cho phép phát hành các chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo nghị định 123/2020/NĐ-CP đã được lập trên chương trình.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Kế toán phải được phân quyền Phát hành chứng từ trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
 • Thông tin tổ chức trả thu nhập trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN sẽ lấy theo thông tin đơn vị mới nhất đã thiết lập trên Amis Thuế TNCN tính đến thời điểm phát hành
 • Thiết lập ký số chứng từ khấu trừ thuế TNCN lấy theo thiết lập ký số hóa đơn điện tử (Lưu ý: Chương trình chưa đáp ứng  Ký thông qua máy chủ HSM với chứng từ khấu trừ thuế TNCN)
 • Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Tại đây

Phát hành từng chứng từ

Người dùng có thể thực hiện phát hành từng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Phát hành ngay sau khi lập xong chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  • Cách 2: Phát hành hóa đơn điện tử trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN
   • Chọn Phát hành trên thanh chức năng

   • Hoặc, chọn chứng từ và nhấn chuột phải chọn chức năng Phát hành.

 • Kiểm tra lại các Thông tin tổ chức trả thu nhập và Thông tin chứng từ trên form phát hành chứng từ.
 • Nhấn Phát hành

 • Chương trình tự động cập nhật trạng thái chứng từ trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Phát hành hàng loạt chứng từ
 • Người dùng có thể phát hành hàng loạt chứng từ trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
  • Chọn Phát hành hàng loạt trên thanh chức năng.

  • Hoặc, nhấn chuột phải trên giao diện danh sách chứng từ và nhấn Phát hành hàng loạt.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm các chứng từ cần phát hành. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các chứng từ cần phát hành. Nhấn Phát hành

 • Chương trình tự động cập nhật trạng thái các chứng từ trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

 

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan