1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Khởi tạo mẫu số, ký hiệu chứng từ thuế TNCN

Khởi tạo mẫu số, ký hiệu chứng từ thuế TNCN

1. Nội dung

Sau khi hoàn tất việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử thuế TNCN và được cơ quan Thuế xét duyệt, người dùng cần khởi tạo mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để làm căn cứ lập chứng từ khấu trừ thuế điện tử.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Kế toán phải được phân quyền Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
 • Trong 1 thời điểm, phần mềm chỉ đáp ứng phát hành 1 mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Bước 1: Khởi tạo mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  • Cách 1: Khởi tạo mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên AMIS Thuế TNCN

Người dùng thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên AMIS Thuế TNCN theo hướng dẫn tại đây

  • Cách 2: Khởi tạo mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ MISA SME

1. Kết nối với AMIS Thuế TNCN trên SME

2. Vào Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\Mẫu chứng từ, nhấn Thêm

3. Chương trình tự động điều hướng sang giao diện Thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên AMIS Thuế TNCN.

Bước 2: Cập nhật mẫu chứng từ đã khởi tạo về MISA SME

 • Trên MISA SME, nhấn Lấy mẫu chứng từ từ AMIS Thuế TNCN.

 • Chương trình tự động lấy về danh sách các mẫu chứng từ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, có trạng thái Đang phát hành hoặc Ngừng phát hành đã khởi tạo trên AMIS Thuế TNCN.

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan