1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Lập chứng từ khấu từ thuế TNCN từ bảng lương

Lập chứng từ khấu từ thuế TNCN từ bảng lương

1. Nội dung

Trong trường hợp đơn vị quản lý và tính lương nhân viên trên phần mềm, chương trình cho phép người dùng lập nhanh chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN từ bảng lương theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

  • Kế toán phải được phân quyền sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
  • Để lập được chứng từ khấu trừ thuế TNCN, người dùng cần thiết lập kết nối với AMIS Thuế TNCN trên MISA SME
  • Tham khảo thêm hướng dẫn Lập mới chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Tại đây.
  • Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Tại đây

Cách thực hiện:

 • Trên giao diện danh sách Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, nhấn Thêm từ bảng lương.

 • Chọn tên Người nộp thuếKỳ trả thu nhập
 • Nhấn Đồng ý.

 • Chương trình tự động lấy lên chi tiết chứng từ khấu trừ thuế TNCN .
  • Thông tin người nộp thuế: Lấy lên các thông tin nhân viên được chọn đã khai báo trước đó trên menu Danh mục\Nhân viên.
  • Thông tin thuế thu nhập cá nhân khấu trừ: Tính toán căn cứ theo số liệu trên bảng lương của kỳ trả thu nhập đã chọn.
 • Sửa và hoàn thiện các thông tin còn trống (nếu có).
 • Nhấn Cất

3. Lưu ý
 • Tại Thông tin người nộp thuế: Nếu không có thông tin Mã số thuế thì bắt buộc nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến CCND/CCCD/Hộ chiếu. Và ngược lại.
 • Chức năng Thêm mới chứng từ hiện thời (trên chứng từ sau khi Cất) sử dụng tương tự như chức năng Nhân bản.

 • Chương trình chỉ hiển thị chỉ tiêu [19] – Số thu nhập cá nhân còn được nhận trên mẫu in với mẫu chứng từ là mẫu 2 theo Thông tư 78, không hiển thị trên giao diện lập chứng từ.

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan