1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thuế
  6. Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

1. Nội dung

Hiện nay tùy từng cục thuế các Tỉnh/Thành phố, cán bộ thuế sẽ có các hướng dẫn khác nhau cho việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

Vì vậy trước khi sử dụng, MISA khuyến nghị người dùng vui lòng liên hệ với cán bộ thuế để được hướng dẫn chi tiết và chính xác nhất.

Lưu ý: Trước khi đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN, người dùng cần xử lý chuyển tiếp trong trường hợp đơn vị còn mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in, đặt in theo Thông tư 37/2010/TT-BTC tính từ ngày 01/07/2022

2. Hướng dẫn

Theo các thông tin MISA tham khảo, thông thường có 4 cách hướng dẫn liên quan đến việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN như sau:

Cách 1: Không cần lập hồ sơ đăng ký gửi đến Cơ quan thuế.

Người dùng không cần gửi hồ sơ đăng ký đến CQT mà khởi tạo mẫu số ký hiệu chứng từ thuế TNCN để phát hành và sử dụng luôn.

Cách 2: Gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu 02/PH-BLG – Thông báo phát hành biên lai tự in, đặt in theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP tới Cơ quan thuế.

Điền thông tin đơn vị và gửi điện tử hồ sơ đăng ký theo mẫu 02/PH-BLG – Thông báo phát hành biên lại tự in, đặt in theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP tới Cơ quan thuế.

Lưu ý: Tính đến 19/07/2022, mẫu 02/PH-PLG chưa điện tử hóa nên người dùng cần lập mẫu giấy gửi lên cổng HCMTax (đối với các đơn vị ở HCM). Các đơn vị ở tỉnh/TP khác vui lòng trao đổi kỹ hơn với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cách 3: Gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu 01/ĐKTĐ – HĐĐT Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
Cách 4: Lập hồ sơ giấy gửi trực tiếp sang Cơ quan thuế

Người dùng đăng nhập phần mềm AMIS Thuế TNCN và sử dụng bộ hồ sơ có sẵn trên phần mềm này. Sau đó, ký và nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế.

Lưu ý: Người dùng nên sử dụng Mẫu 2 của Thông tư 78/2021/TT-BTC trên Amis Thuế TNCN – Mẫu này đã được bổ sung Chỉ tiêu [19]: Số thu nhập cá nhân còn được nhận so với mẫu 03/TNCN đính kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP nên đầy đủ hơn.

Cập nhật 23 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan