Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN sai sót

1. Nội dung

Cho phép hủy chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN đã phát hành khi phát hiện sai sót trên MISA SME.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

  • Kế toán phải được phân quyền Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
  • Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Tại đây

Cách thực hiện:

 • Trên danh sách Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, chọn chứng từ cần hủy và nhấn chọn chức năng Hủy chứng từ

 • Nhập lý do hủy
 • Nhấn Hủy chứng từ

 • Chương trình đồng thời cập nhật trạng thái chứng từ từ Đã phát hành thành Đã hủy 

3. Lưu ý
 • Với các chứng từ lập dưới MISA SME nhưng đã hủy trên AMIS Thuế TNCN, chương trình cho phép người dùng cập nhật Trạng thái chứng từ, Lý do, Ngày hủy về phần mềm theo 2 cách:
  • Cách 1: Chọn chức năng Cập nhật trạng thái hủy trong tab Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
  • Cách 2: Cập nhật qua thông báo khi thực hiện Hủy chứng từ (chứng từ này đã hủy trên AMIS Thuế TNCN nhưng chưa cập nhật về SME).

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan