1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Mua hàng
 6. Xóa hóa đơn đầu vào trên MISA SME và đồng bộ với MeInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào

Xóa hóa đơn đầu vào trên MISA SME và đồng bộ với MeInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào

1. Nội dung

Cho phép người sử dụng xóa hóa đơn điện tử đã gửi vào meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào (xóa các hóa đơn nhà cung cấp gửi nhầm, hóa đơn không liên quan đến doanh nghiệp,…) để tiện cho việc theo dõi, đối chiếu.

Sau khi xóa hóa đơn trên meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào, hệ thống sẽ đồng bộ trạng thái Hóa đơn xóa bỏ về MISA SME (Với các hóa đơn đã xóa trên meInvoice).

2. Hướng dẫn
 • Bước 1: Tại Tab Hóa đơn đầu vào trong phân hệ Mua hàng, chọn hóa đơn và nhấn Xóa

 • Bước 2: Xóa hóa đơn trên meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào

Chương trình tự động link lên danh sách hóa đơn đầu vào trên MISA – meInvoice, người dùng chọn và xóa hóa đơn cần xóa.

 

 • Bước 3: Đồng bộ lại dữ liệu trên SME

Trên giao diện tab Hóa đơn đầu vào SME, nhấn Đồng bộ từ MISA meInvoice

3. Lưu ý
 • Chỉ thực hiện được chức năng Xóa trên SME với những hóa đơn chưa hạch toán
 • Nếu dữ liệu trước đó chưa đồng bộ về SME: Sau khi đồng bộ sẽ không lấy về hóa đơn xóa bỏ.
 • Nếu dữ liệu trước đó đã đồng bộ về SME:
  • Hóa đơn bị xóa đã hạch toán: Không xóa bỏ
  • Hóa đơn bị xóa chưa hạch toán: Tự động xóa bỏ trên SME
 • Nếu người dùng khôi phục hóa đơn đã xóa và đồng bộ lại, dữ liệu của hóa đơn sẽ tự động cập nhật về SME (nếu hóa đơn này chưa tồn tại trên SME).
Cập nhật 18 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan