1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Nhập khẩu hóa đơn đầu vào vào phần mềm MISA SME.NET

Nhập khẩu hóa đơn đầu vào vào phần mềm MISA SME.NET

1. Chọn hóa đơn đầu vào có sẵn trên máy muốn nhập khẩu vào phần mềm

2. Hóa đơn sẽ được nhập khẩu ngay lên danh sách Hóa đơn đầu vào trên MISA meInvoice và tự động được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ.

3. Sau 30 phút, hóa đơn tự động lấy về phần mềm MISA SME.NET, hoặc có thể lấy ngay về MISA SME.NET bằng cách nhấn Đồng bộ từ MISA meInvoice.

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan