Lập chứng từ từ hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R21, phần mềm cho phép người dùng lập chứng từ hạch toán từ hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm; Thuận tiện hạch toán, điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh nhanh chóng, chính xác.

2. Hướng dẫn
Cập nhật 29 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan