1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Lập chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn điều chỉnh

Lập chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép lập nhanh chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn điều chỉnh trên MISA SME

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Chương trình chỉ đáp ứng lập chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn điều chỉnh theo NĐ123, TT78
 • Kế toán phải được phân quyền sử dụng chức năng Thêm trong nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

Cách thực hiện:

 • Vào Bán hàng\Xuất hóa đơn, nhấn chuột phải vào dòng hóa đơn điều chỉnh, chọn chức năng Lập chứng từ nghiệp vụ khác
  • Chọn Hạch toán cộng gộpCác dòng hàng trên hóa đơn sẽ được hạch toán gộp vào một dòng trên chứng từ.
  • Chọn Hạch toán từng dòng chi tiết: Mỗi dòng hàng trên hóa đơn sẽ được hạch toán thành một dòng trên chứng từ.

 • Chương trình tự động lấy toàn bộ thông tin liên quan, dữ liệu có trên hóa đơn điều chỉnh sang giao diện lập chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Hoàn tất các thông tin cần thiết trên chứng từ và nhấn Cất.

Cập nhật 27 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan