1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn điều chỉnh

Lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép lập nhanh chứng từ bán hàng từ hóa đơn điều chỉnh trên MISA SME

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ đáp ứng lập chứng từ từ hóa đơn điều chỉnh theo NĐ123
  • Kế toán phải được phân quyền sử dụng chức năng Thêm trong nghiệp vụ Bán hàng

Cách thực hiện:

  • Vào Bán hàng\Xuất hóa đơn, nhấn chuột phải vào dòng hóa đơn điều chỉnh, chọn chức năng Lập chứng từ bán hàng

  • Chương trình tự động lấy toàn bộ thông tin liên quan, dữ liệu có trên hóa đơn điều chỉnh sang giao diện lập chứng từ bán hàng.

  • Kiểm tra và nhấn Cất chứng từ.
Cập nhật 29 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan