Xuất hóa đơn giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 trên MISA SME

1. Mục đích

Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ xuất hóa đơn theo đúng chính sách giảm thuế GTGT tại nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2021 (áp dụng đối với các DN kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí,…). Cụ thể:

 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT.
 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (tỷ lệ % trên doanh thu): giảm 30% trên tỷ lệ % tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn

 

 • Từ MISA SME 2022 – Phiên bản R14 trở đi, phần mềm cho phép người dùng chọn Giảm 30% thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2021 theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15. 
  • Nếu người dùng Không tích chọn : thì chương trình vẫn giữ nguyên cách làm như trước đây. (Nghĩa là tại doanh nghiệp không phát sinh các mặt hàng được giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406).
  • Nếu người dùng tích chọn: Chương trình tự động bổ sung tích chọn Giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406 trên giao diện chi tiết các chứng từ, khi người dùng tích chọn thì phần mềm sẽ tự động tính toán ra mức thuế GTGT phải nộp theo Nghị quyết 406.

2.1. Đối với doanh nghiệp thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Phần mềm bổ sung tùy chọn Giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406 trên giao diện chi tiết các chứng từ sau:
  • Chứng từ bán hàng (Bán hàng trong nước và bán hàng đại lý đúng giá)
  • Hóa đơn bán hàng.
 • Khi người dùng tích chọn Giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406 thì giao diện chi tiết chứng từ sẽ bổ sung cột Tỷ lệ tính thuế. Chương trình sẽ tự động tính Thuế GTGT = (Thành tiền – Chiết khấu) * Thuế suất * Tỷ lệ tính thuế 70%

 • Nhấn Cất
 • Nhấn Phát hành HĐĐT. Trên cửa sổ phát hành, nhấn Xem hóa đơn để kiểm tra nội dung hóa đơn trước khi phát hành.

 • Khi đó, trên hóa đơn hiển thị đúng phần thuế GTGT còn phải nộp sau giảm trừ 30%

2.2. Đối với doanh nghiệp thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 • Phần mềm bổ sung tùy chọn Giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406 trên giao diện chi tiết các chứng từ sau:
  • Chứng từ bán hàng (Bán hàng trong nước)
  • Hóa đơn bán hàng.
 • Khi người dùng tích chọn Giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406 thì giao diện chi tiết chứng từ sẽ bổ sung các cột sau:
  • Tiền thuế được giảm
  • Tiền thuế GTGT được giảm quy đổi – Chỉ hiển thị khi người dùng sử dụng loại tiền là ngoại tệ.
  • TK thuế GTGT
 • Nhập thông tin chứng từ bán hàng, chọn nhóm ngành nghề. Khi đó chương trình sẽ tự động tính toán ra số tiền thuế GTGT được giảm trừ.

 • Đồng thời, phần mềm tự động hạch toán số thuế được giảm vào số tiền phải thu của khách hàng (Nợ 3331/Có 131, 111,112,…)

 • Nhấn Cất. 
 • Nhấn Phát hành HĐĐT. Trên cửa sổ phát hành, nhấn Xem hóa đơn để kiểm tra nội dung hóa đơn trước khi phát hành.

 • Khi đó, trên hóa đơn hiển thị ghi chú phần thuế GTGT được giảm trừ 30%

3. Lưu ý
 • Đối với hóa đơn điện tử, nếu ngày hóa đơn không thuộc khoảng 01/11/2021 – 31/12/2021 thì phần mềm sẽ cảnh báo và không cho phát hành.

 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa dịch vụ, thì kế toán cần lập riêng hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm 30% thuế GTGT.
 • Không thể lập đồng thời hóa đơn có giảm thuế GTGT theo NQ43 với giảm 30% thuế GTGT theo NQ406

 •  Phần mềm đáp ứng cả hóa đơn tự in, đặt in. Với hóa đơn tự in, đặt in, người dùng có thể vào trường tự sửa mẫu hóa đơn theo quy định. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Người dùng lấy được dữ liệu hóa đơn giảm thuế GTGT từ meInvoice về để hạch toán chứng từ trên tab Đề nghị ghi nhận doanh thu. Phần mềm bổ sung cột Giảm thuế GTGT trên danh sách hóa đơn khi nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice, giúp người dùng phân biệt được hóa đơn nào giảm thuế GTGT và hóa đơn nào không giảm thuế GTGT.
  • Dòng có tích: Hóa đơn được giảm thuế GTGT
  • Dòng không tích: Hóa đơn không được giảm thuế GTGT

 • Khi lập nhanh hóa đơn từ chứng từ bán hàng hoặc lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn, không thể chọn đồng thời cả chứng từ được giảm và không được giảm thuế GTGT.

 • Khi bỏ tích “Giảm 30% thuế GTGT từ 01/11/2021 – 31/12/2021 theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15” trên Hệ thống\Tùy chọn, các chứng từ và hóa đơn giảm thuế GTGT đã lập vẫn giữ nguyên mọi thông tin.
 • Phần mềm cho phép nhập khẩu từ excel các hóa đơn bán hàng, chứng từ bán hàng giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 bằng cách nhập liệu tại cột “Là HĐ giảm thuế NQ406” trong mẫu nhập khẩu .
  • Nếu nhập “0” hoặc để trống: Chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng không giảm thuế GTGT.
  • Nếu nhập “1“: Chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng có giảm thuế GTGT.
 • Phần mềm cho phép nhập khẩu từ hóa đơn điện tử giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NĐ-UBTVQH15 phát hành từ MISA meInvoice trên các chứng từ sau:
  • Chứng từ mua hàng trong nước (qua kho/không qua kho)
  • Phiếu chi, UNC
  • Chứng từ nghiệp vụ khác
  • Chứng từ quyết toán tạm ứng
Cập nhật 16 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan