Báo cáo ngân hàng

Danh sách báo cáo ngân hàng

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
1 Sổ tiền gửi ngân hàng Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu  

Xem tại đây

2 Bảng kê số dư ngân hàng Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền
3 Dự báo thu chi công nợ Giúp theo dõi được các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để có thể cân đối các khoản thu chi, tránh tình trạng bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý. Xem tại đây
4 Dòng tiền Theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh được tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước Xem tại đây
5 Sổ chi tiết chuyển tiền nội bộ Giúp theo dõi và thống kê được danh sách chứng từ chuyển tiền nội bộ phát sinh trong kỳ.  

 

 

Cập nhật 24 Tháng Sáu, 2022

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan