Báo cáo phân tích

Cho phép xem và in các báo cáo, sổ sách phân tích tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Báo cáo\mục Báo cáo phân tích, chọn báo cáo cần phân tích
    Ví dụ: Phân tích kết quả kinh doanh theo đơn vị (chi tiết doanh thu, chi phí)

  • Thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Lưu ý:

Từ MISA SME 2022 – R20, riêng báo cáo Phân tích kết quả kinh doanh theo thời gian, khi người dùng kích đúp vào các dòng chỉ tiêu, chương trình cho phép xem tới Sổ chi tiết phát sinh tài khoản liên quan tương ứng với các dòng chỉ tiêu này.

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan