Báo cáo CCDC

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
1 Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp
2 Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ theo năm Giúp theo dõi tình hình phân bổ CCDC chi tiết theo từng tháng trong năm Xem tại đây
3 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp
3.1 Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng Biết được từng phòng ban đang sử dụng những CCDC nào?
4 Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ Báo
cáo giúp kế toán theo dõi chi tiết tình hình giảm CCDC tại đơn vị, giúp
đơn vị biết được trong kỳ giảm CCDC nào, giảm ngày nào, lý do ghi giảm
5 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC ở từng bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.

 

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan