1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp chung
  5. Khắc phục: Lỗi không hiển thị thỏa thuận xác nhận sử dụng phần mềm (đăng ký GPSD, kết nối ngân hàng điện tử, dịch vụ hóa đơn meInvoice)?

Khắc phục: Lỗi không hiển thị thỏa thuận xác nhận sử dụng phần mềm (đăng ký GPSD, kết nối ngân hàng điện tử, dịch vụ hóa đơn meInvoice)?

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng khắc phục khi gặp lỗi không hiển thị nội dung thỏa thuận xác nhận sử dụng phần mềm (đăng ký GPSD, kết nối dịch vụ ngân hàng điện tử BankHub, dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice) do chưa cài trình đọc PDF hoặc trình đọc PDF đang cài đặt bị lỗi.

2. Hướng dẫn
  • Nếu chưa cài PDF: Người dùng vui lòng tải và cài đặt trình đọc PDF – Foxit Reader phiên bản mới nhất.
  • Trình đọc PDF lỗi: Gỡ cài đặt bản PDF cũ và cài đặt lại trình đọc PDF – Foxit Reader phiên bản mới nhất.
  • Nếu phần mềm gửi thông báo, nhấn Save để tải file thỏa thuận.

 

Cập nhật 18 Tháng Mười Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan