1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Đặt mua/quản lý đơn hàng
 6. Tôi quên chưa nhập mã giảm giá khi đặt mua phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi quên chưa nhập mã giảm giá khi đặt mua phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Tôi quên chưa nhập mã giảm giá khi đặt mua phần mềm thì làm thế nào?

Tôi quên chưa nhập mã giảm giá khi đặt mua phần mềm thì làm thế nào?

Với các đơn hàng Chưa thanh toánchưa nhập Mã giảm giá/Mã giới thiệu của CTV thì vẫn có thể nhập được Mã giảm giá sau khi đặt hàng như sau:

1. Vào menu Trợ giúp\Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA.

2. Trên đơn hàng muốn nhập bổ sung Mã giảm giá, nhấn Chi tiết đơn hàng.

3. Nhập Mã giảm giá/khuyến mại và nhấn Áp dụng.

4. Đơn hàng sẽ được cập nhật lại theo thông tin đã giảm giá và Khách hàng chỉ cần thanh toán theo số tiền đã giảm.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan