Chi phí dở dang

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ theo các tiêu chí:

Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan