Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đơn hàng

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng Đơn hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo các đơn đặt hàng

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.
 • Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

 • Khai báo thông tin thông tin đơn đặt hàng, đồng thời tích chọn Tính giá thành.
 • Nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Nhập chi phí dở dang

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
 • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
 • Tích chọn mục Đơn hàng.
 • Chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ.

 • Nhập chi phí dở dang của từng đơn đặt hàng.
 • Trường hợp muốn nhập chi phí dở dang của đơn đặt hàng chi tiết theo từng yếu tố chi phí, tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí.

 • Trường hợp muốn tách rõ chi phí dở dang của đơn đặt hàng là CP hợp lý/ không hợp lý , kế toán tích chọn vào thông tin Chi phí không hợp lý (với khoản chi phí không hợp lý).
 • Sau khi khai báo xong. Nhấn Cất
Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
 • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
 • Tích chọn mục Đơn hàng.
 • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

Cập nhật 26 Tháng Tám, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan