Nhập chi phí dở dang cho Công trình

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng công trình/hạng mục công trình.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Lưu ý: cần khai báo danh mục Công trình trước khi nhập chi phí dở dang.

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
  • Tích chọn mục Công trình.
  • Chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ.
  • Nhập chi phí dở dang của từng công trình/hạng mục công trình.

  • Trường hợp muốn nhập chi phí dở dang của công trình/hạng mục công trình chi tiết theo từng yếu tố chi phí, kế toán tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí.

  • Trường hợp muốn tách rõ chi phí dở dang của công trình/hạng mục công trình là CP hợp lý/ không hợp lý , kế toán tích chọn vào thông tin Chi phí không hợp lý (với khoản chi phí không hợp lý).

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
  • Tích chọn mục Công trình.
  • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

Cập nhật 25 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan