1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Nhập số dư ban đầu
  6. Chi phí dở dang
  7. Chi phí dở dang cho chi phí chung cần phần bổ (áp dụng với doanh nghiệp theo TT133)

Chi phí dở dang cho chi phí chung cần phần bổ (áp dụng với doanh nghiệp theo TT133)

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ của các khoản mục chi phí chung cần phần bổ, phát sinh từ kỳ kế toán trước.

Trên tab Chi phí dở dang\Chi phí chung cần phần bổ, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan