Lập nhanh các hóa đơn GTGT

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh hóa đơn bán hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự

Với các hóa đơn bán hàng hóa có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách hóa đơn bán hàng

1. Chọn hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự với hóa đơn bán hàng cần lập trên danh sách hóa đơn bán hàng.

2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ hóa đơn bán hàng

1. Mở hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự với hóa đơn bán hàng cần lập.

2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập hóa đơn bán hàng từ chứng từ bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc vào tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm).
2. Chọn chứng từ bán hàng theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán, nhấn Đồng ý.

3. Khai báo thêm các thông tin trên hóa đơn hàng như: số lượng bán, nhân viên bán hàng,…

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể lập nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ bán hàng, cách thực hiện như sau:

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng, tích chọn Cho phép lập nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ bán hàng.

2. Lập hóa đơn như sau:

  • Cách 1:
   • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng trong danh sách.
   • Sửa lại Số lượng trên hóa đơn lập từ Chứng từ bán hàng theo số lượng thực tế xuất hóa đơn => Chứng từ bán hàng chưa xuất hết số lượng thì sẽ tiếp tục hiển thị trong danh sách để lập hóa đơn

  • Cách 2:
   • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng.
   • Nhập số lượng thực tế xuất hóa đơn vào cột Số lượng xuất HĐ => chương trình sẽ lập hóa đơn theo Số lượng xuất hóa đơn. => Chứng từ bán hàng chưa xuất hết số lượng thì sẽ tiếp tục hiển thị trong danh sách để chọn khi lập hóa đơn khác.

Lưu ý: Chương trình đáp ứng lập hóa đơn từ nhiều chứng từ bán hàng đối với:

 • Loại chứng từ bán hàng chỉ có thuế suất 8%
 • Loại chứng từ bán hàng chỉ có thuế suất 8% với loại chứng từ có lẫn thuế suất 8%, thuế suất khác (5%,10%,…).
Cập nhật 14 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan