Danh sách cung cấp hóa đơn điện tử

Người dùng có thể nhập khẩu hóa đơn điện tử được phát hành bởi các Nhà cung cấp sau:

 • MISA MEINVOICE
 • VNPT
 • VIETTEL
 • BKAV
 • EASYINVOICE
 • SOFTDREAM
 • THÁI SƠN
 • VN-INVOICE
 • NACENCOMM (Đáp ứng với HĐĐT theo NĐ123 từ phiên bản SME22 – R17)
 • MOBIFONE INVOICE (Đáp ứng với HĐĐT theo NĐ123 từ phiên bản SME22 – R17)

Lưu ý:

 • Từ MISA SME 2022 – R16, phần mềm cho phép người dùng sử dụng tiện ích này đối với HĐĐT phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Từ MISA SME 2022 – R17, chương trình đáp ứng nhập khẩu cho các hóa đơn điện tử đầu vào khi file xml của các hóa đơn này đều có ID giống nhau.

 

Cập nhật 27 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan