Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản
1. Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được xác định tiêu thụ trong kỳ

Nợ TK 511, 512…

Có TK 3332          Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Nợ TK 131

Có TK 3332         Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 511           Doanh thu bán hàng

3. Nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3332                  Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 111, 112  Tiền mặt, tiền gửi

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế TTĐB được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ:

  • Tại mục Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB: chọn nhóm HHDV tương ứng với mặt hàng đang khai báo.

Lưu ý: Có thể sửa thông tin Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB theo nhu cầu, xem hướng dẫn tại đây.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).

2. Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.

3. Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

4. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng:

  • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
  • Tại tab Hóa đơn: Khai báo thông tin của hóa đơn

5. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Trường hợp không lập chứng từ bán hàng và hóa đơn cùng lúc (không tích chọn Lập kèm hóa đơn), thì sau khi lập chứng từ bán hàng cần thực hiện Lập hóa đơn để chương trình cập nhật thông tin lên tờ khai thuế TTĐB.

  • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, thì không cần khai báo thông tin trên tab Hóa đơn, mà chỉ cần thực hiện chức năng Cấp số hóa đơn hoặc Phát hành hóa đơn sau khi cất chứng từ bán hàng, để chương trình tự động cấp số hóa đơn liên tục với các hóa đơn đã lập trước đó.

Bước 3: Lập tờ khai thuế TTĐB

I/ Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu

1. Vào phân hệ Thuế và chọn tờ khai thuế mẫu:

 • TT80-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) (Mẫu quyết toán theo thông tư 80/2021/TT-BTC – Áp dụng cho kỳ tính thuế bắt đầu từ 01/01/2022 trở đi)
 • Hoặc TT195-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) (Mẫu tờ khai theo thông tư 195/2012/TT-BTC)

2. Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Tại tab Bảng kê mua vào: người dùng có thể

 • Tự xác định và nhập tay các thông tin liên quan đến số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) vào nội dung tương ứng.
 • Tính năng đang phát triển – Hoặc, chọn chức năng Nhập khẩu bảng kê để nhập khẩu nhanh bảng kê PL 01-2/TTĐB/TT80 từ excel

4. Tại tab Bảng kê bán ra: Chương trình đồng thời lấy lên dữ liệu hóa đơn hợp lệ theo NĐ51 và NĐ123 trên bảng kê bán ra chịu thuế TTĐB.

Lưu ý: Nhấn vào đường link Bấm vào đây để xem chi tiết, để xem danh sách các chứng từ không được lấy lên bảng kê do thiếu thông tin về số hóa đơn, ngày hóa đơn.

5. Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp thông tin tại bảng kê bán ra để xác định số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.

Lưu ý: Riêng số liệu tại bảng kê mua vào chương trình sẽ không tự động chuyển sang tab Tờ khai mà Kế toán phải tự xác định và nhập tay vào cột Thuế TTĐB được khấu trừ.

6. Nhấn Cất.

II/ Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung

1. Vào phân hệ Thuế, chọn TT80-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) hoặc TT195-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

2. Thiết lập kỳ tính thuế

  • Chọn kỳ tính thuế đã lập tờ khai thuế TTĐB, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.
  • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.

      3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhập lại giá trị kê khai đúng trên tab Tờ khai và cập nhật dữ liệu trên tab PL 01-2/TTĐB (nếu có)

      5. Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS

6. Chương trình sẽ tự động cập nhật dữ liệu điều chỉnh, bổ sung vào:

  • Tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS

  • Và, bản giải trình khai bổ sung mẫu 01-1/KHBS

7. Khai báo bổ sung các thông tin Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm (nếu có). Nhấn Cất để lưu tờ khai.

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”, khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”

Bước 4: Hạch toán thuế TTĐB phải nộp

Định kỳ, sau khi xác định được số thuế TTĐB phải nộp kế toán hạch toán như sau:
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
2. Hạch toán số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.

3. Nhấn Cất.

Bước 5: Nộp thuế TTĐB

1. Nộp thuế TTĐB bằng tiền mặt, xem hướng dẫn tại đây.
2. Nộp thuế TTĐB bằng tiền gửi ngân hàng, xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 3 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay