1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?

Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?

Xem phim hướng dẫn

1.Biểu hiện

Khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phần mềm, số tiền thuế khấu trừ lấy lên không đúng với số thuế phát sinh trên tờ khai.

2.Cách khắc phục

Trường hợp 1: Không lập tờ khai thuế trên phần mềm.
 • Nguyên nhân: Phần khấu trừ thuế lấy số liệu của tờ khai thuế, nếu không lập tờ khai thì số liệu sẽ không lên đúng.
 • Giải pháp:
  • Bước 1: Tự xác định số tiền thuế đầu vào và đầu ra được khấu trừ trong kỳ
  • Bước 2: Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán bút toán Nợ TK33311/Có TK1331

Trường hợp 2: Lập tờ khai thuế trên phần mềm
Bước 1: Lập lại tờ khai thuế
 • Xóa tờ khai thuế bị sai đi lập lại
 • Sau đó khấu trừ lại thuế GTGT.

Trường hợp Kế toán khấu trừ lại vẫn lên sai số tiền nguyên nhân có thể do bị sai lệch từ các kỳ (tháng/quý) trước. Tiến hành thực hiện kiểm tra tiếp Bước 2.

Bước 2: Xác định kỳ khấu trừ sai

1. Vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, chọn khoảng thời gian cả năm ( nếu có năm cũ thì mở rộng xem cả năm cũ) kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 7. Thuế GTGT nhấn Kiểm tra ngay.

4. Trường hợp chứng từ khấu trừ thuế nào bị sai thì tại mục 7.3 Thống kê chênh lệch giữa Chứng từ khấu trừ thuế và Tờ khai thuế GTGT sẽ chỉ ra chứng từ khấu trừ và tờ khai nào đang không khớp nhau. Kế toán bấm TẠI ĐÂY trên giao diện để xem hướng dẫn.

Bước 3: Xác định nguyên nhân sai

Sau khi xác định được khấu trừ thuế bị sai ở kỳ nào, cần kiểm tra tiếp các nguyên nhân sau

Nguyên nhân 1: Sau khi lập tờ khai thuế GTGT có thêm mới, sửa, xóa hóa đơn nhưng không lập lại tờ khai thuế GTGT
 • Kiểm tra hóa đơn trùng đầu vào, chênh lệch bảng kê thuế và sổ cái
   • Vào Tiện ích/Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
   • Chọn tham số thời gian là kỳ thuế đang khấu trừ sai đã phát hiện ở Bước 2 (mục 7.3)
   • Chọn mục 7.Thuế GTGT, nhấn Kiểm tra ngay.

 • Trường hợp trong kỳ có sự chênh lệch giữa sổ cái hạch toán tài khoản 1331 và 33311 so với bảng kê thuế GTGT: chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ, hóa đơn có chênh lệch tại các mục 7.1 Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào7.2 Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái
 • Kế toán bấm TẠI ĐÂY trên giao diện kiểm tra để xem hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu Kỳ thuế bị sai là Quý 1/Tháng 1 (trùng với kỳ bắt đầu dữ liệu)

Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, kiểm tra dư Nợ TK1331 với chỉ tiêu 22.Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai Qúy 1/tháng 1 có khớp nhau không. Nếu không khớp bạn xác định số đúng và sửa lại cho khớp.

 

Nguyên nhân 2: Phát sinh chứng từ điều chỉnh giảm thuế GTGT hạch toán Có TK 133 ở chứng từ nghiệp vụ khác đang điền thông tin bên tab Thuế
Với các chứng từ điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào ghi có TK133 hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác, phải để trống thông tin bên tab Thuế.

Cách kiểm tra

   • Vào Tìm chứng từ
   • Ở mục Chọn điều kiện tìm kiếm:
    • Tìm theo: Tài khoản Có
    • Điều kiện: Bắt đầu bằng/Giá trị: 133
    • Nhấn Cập nhật
   • Tích chọn Chứng từ đã ghi sổ/sau đó ấn Tìm kiếm.
   • Lọc loại chứng từ nghiệp vụ khác/sau đó mở từng chứng từ hạch toán Có TK 133 và sang Tab.Thuế kiểm tra xem có khai báo thông tin không.

Giải pháp:

   • Nhấn vào số chứng từ
   • Nếu có khai báo thông tin trên tab 2.Thuế thì thực hiện Bỏ ghi/Sửa chứng từ
   • Sang tab 2.Thuế nhấn chuột phải tại dòng thông tin chọn Xóa dòng chứng từ.

Bước 4: Khấu trừ thuế lại

Sau khi kiểm tra xử lý các nguyên nhân trên xong cần Xóa bút toán khấu trừ đi và khấu trừ lần lượt lại (Ví dụ khấu trừ quý 1 trước rồi khấu trừ tiếp cho các quý sau đó)

Lưu ý: Trường hợp các tờ khai cũ bị sai giống thông tin trên tờ khai đã kê khai thì phải lập tờ khai bổ sung theo từng tình huống chứ không được chỉnh sửa

Cập nhật 4 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay