Làm thế nào để tạo thêm các mẫu báo cáo, chứng từ mới?

1. Nội dung
Cho phép thêm mẫu báo cáo mới, sửa mẫu giao diện chứng từ phù hợp với nhu cầu hạch toán nghiệp vụ, phân tích và quản lý của doanh nghiệp.
2. Cách thao tác

Tùy chỉnh, thêm mẫu báo cáo mới
 • Trên các báo cáo phân tích phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng,… ==> nhấn vào Mẫu và chọn Quản lý mẫu

 • Trên màn hình Quản lý mẫu: phần mềm đã có sẵn 2 mẫu là mẫu chuẩn và mẫu ngoại tệ (Mẫu ngoại tệ chỉ có trên các báo cáo liên quan tới thống kê theo tiền ngoại tệ)
 • Có thể thiết lập thêm các mẫu khác bằng cách Thêm từ mẫu chuẩn hoặc Thêm từ mẫu ngoại tệ. Đây là căn cứ để thiết lập các cột thông tin liên quan đến mẫu báo cáo mà đơn vị mong muốn.

 • Ví dụ chọn Thêm từ mẫu chuẩn. Trên màn hình Thêm mẫu:
  • Nhập tên mẫu. Ví dụ: đặt tên mẫu mới là CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU (đầy đủ)
  • Nhập tên báo cáo: sẽ hiển thị khi xem và in báo cáo. Ví dụ: CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU

  • Tab Thiết lập
   • Tên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên báo cáo phân tích, thống kê theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
   • Ghi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên màn hình báo cáo phân tích, thông kê, khi di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ.
   • Thuộc nhóm: chỉ hiện thị đối với các báo cáo có các cột được nhóm theo từng nhóm khác nhau => không được phép sửa lại thông tin này.
   • Hiển thị: cho phép thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê.
   • Vị trí cột: hiển thị thứ tự các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê => vị trí của các cột sẽ được thay đổi khi sử dụng biểu tượng và.
   • Độ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê.
   • Cố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab màn hình báo cáo phân tích, thống kê cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột. 
  • Tab Xem trước: cho phép xem trước mẫu báo cáo (có dữ liệu) theo các thông tin đã được khai báo trên tab Thiết lập.
  • Nhấn Cất => trở về màn hình Quản lý mẫu

  • Trên màn hình Quản lý mẫu, chọn dòng là mẫu vừa thêm và nhấp chuột phải => chọn Áp dụng
  • Khi đó Báo cáo sẽ áp dụng theo mẫu vừa được thêm

  • Mẫu mới được lưu lại. Có thể chuyển qua lại sử dụng các mẫu khác nhau bằng cách nhấn chọn mũi tên bên phải mục Mẫu và chọn mẫu trong danh sách để áp dụng.

Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm

Tham khảo theo hướng dẫn Tại đây

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA