1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Quỹ
 6. Thu tiền mặt
 7. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn:Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 141 Tạm ứng

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.
 2. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng
 3. Căn cứ vào các hóa đơn,
  chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, kế toán thanh toán
  thực hiện lập Phiếu thu để nhập quỹ số tiền thừa từ người nhận tạm ứng.
 4. Nhân viên ký Phiếu thu và nộp tiền. Còn thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ
 5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện

Cách 1: Lập phiếu thu hoàn ứng bằng tiền mặt

Nghiệp vụ “Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Thu hoàn ứng.

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Cách 2: Lập phiếu thu tiền mặt số tiền thừa khi quyết toán tạm ứng
 • Trên chứng từ quyết toán tạm ứng, vào Tiện ích, chọn Lập phiếu thu/chi tiền mặt số tiền thừa/thiếu để hạch toán số tiền thu hoàn ứng từ nhân viên.
 • Chương trình tự động hiển thị giao diện phiếu thu tiền mặt tương ứng.

 • Kiểm tra chứng từ và nhấn Cất

Lưu ý:

 1. Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu hoàn ứng được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ .
 2. Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.
Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA