1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quỹ
 6. Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?

Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

Do cách lấy số dư tồn quỹ trên Sổ chi tiết quỹ tiền mặt và trên giao diện Thu, chi tiền khác nhau.

 • Tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện Thu, chi tiền là tồn đến thời điểm hiện tại của dữ liệu, sẽ lấy tồn của ngày cuối cùng phát sinh chứng từ trên dữ liệu (không căn cứ vào ngày hạch toán).
 • Tồn quỹ trên báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt là lấy tồn tại thời điểm xem báo cáo (đến ngày…).

3. Giải pháp

Bước 1: Khi xem báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9997. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.

Bước 2:  Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai).

Cập nhật 10 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay