1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Ngân hàng
 6. Thu tiền gửi
 7. Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn:Tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 141   Tạm ứng

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.
 2. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng
 3. Căn cứ các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, nhân viên sẽ mang tiền ra ngân hàng để nộp vào tài khoản của công ty.
 4. Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền nộp của nhân viên, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
 5. Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
 6. Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ của nhân viên, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

Cách 1: Lập chứng từ thu hoàn ứng bằng tiền gửi
 • Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do thu là Thu hoàn ứng.

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Cách 2: Lập chứng từ thu tiền gửi số tiền thừa khi quyết toán tạm ứng
 • Trên chứng từ quyết toán tạm ứng, vào Tiện ích, chọn Lập chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa/thiếu để hạch toán số tiền thu hoàn ứng từ nhân viên.
 • Chương trình tự động hiển thị giao diện chứng từ thu tiền gửi tương ứng.

 • Kiểm tra chứng từ và nhấn Cất

Lưu ý:

1. Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.

2. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền từ việc hoàn ứng sau quyết toán tạm ứng nhân viên, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

 

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan