1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp chung
  5. Sửa mẫu
  6. Tôi muốn in chứng từ phiếu nhập kho, xuất kho thể hiện được tổng cộng phần số lượng hàng hóa đã nhập/xuất thì làm thế nào?

Tôi muốn in chứng từ phiếu nhập kho, xuất kho thể hiện được tổng cộng phần số lượng hàng hóa đã nhập/xuất thì làm thế nào?

.Biểu hiện

Khi in chứng từ nhập kho. xuất kho,… muốn thể hiện tổng cộng phần số lượng nhập/xuất trên chứng từ

2. Hướng dẫn

Bước 1: Mở chứng từ in vào Sửa mẫu 

Bước 2: Thiết lập công thức Tổng số lượng

Bước 3: Vào File\ Save. Sau đó thoát màn hình sửa mẫu và xem lại

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan