Sửa mẫu hóa đơn điện tử

Phần mềm có 2 trường hợp tạo mẫu:

 • Mẫu tạo trên Web meInvoice
 • Mẫu chuyển đổi từ nghị định 51 trên phần mềm MISA SME

Để phân biệt được đơn vị đang sử dụng mẫu nào, bạn vào Mẫu hóa đơn/ Sửa mẫu.

 • Nếu phần mềm cảnh báo ” Mẫu này được khởi tạo từ meInvoice web…” nhấn Yes phần mềm sẽ tự động chuyển hướng lên web để thực hiện sửa.

 • Nếu mẫu chuyển đổi từ nghị định 51 lên thì khi nhấn nút Sửa, phần mềm sẽ hiển thị giao diện thực hiện sửa mẫu ngay trên phần mềm.

Để thực hiện sửa mẫu hóa đơn điện tử, bạn thực hiện theo hướng dẫn các bước sau đây:

Trường hợp mẫu khởi tạo trên web
 • Bước 1: Truy cập vào web https://www.meinvoice.vn/ và bằng tài khoản doanh nghiệp.
 • Bước 2: Vào Đăng ký phát hành\ Mẫu hóa đơn\ nhấn Sửa và thực hiện sửa theo hướng dẫn sửa mẫu tại đây
 • Bước 3: Sau khi sửa xong, thực hiện cập nhật mẫu đã sửa về phần mềm kế toán SME theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp mẫu chuyển đổi từ mẫu hóa đơn khởi tạo trên MISA SME theo NĐ51
 • Từ MISA SME 2022 – R15, chương trình cho phép Sửa/Xóa đối với mẫu hóa đơn NĐ123 chuyển đổi từ mẫu hóa đơn theo NĐ51 đã khởi tạo trên SME hoặc meInvoice Desktop.
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Với MISA SME 2022 – R14 về trước, thực hiện sửa mẫu trên meInvoice Desktop theo hướng dẫn tại đây
Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan