Tra cứu lịch sử giao dịch

1. Nội dung

 • Giúp tra cứu được lịch sử giao dịch mà không mất công ra Ngân hàng.
 • Giúp lập nhanh chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ các giao dịch ngân hàng.

2. Hướng dẫn 

Tra cứu lịch sử giao dịch

Lập chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ giao dịch ngân hàng

1. Chọn một hoặc nhiều giao dịch ngân hàng để lập chứng từ

2. Chỉnh sửa thông tin trên chứng từ (nếu cần)

Lưu ý

 • Để lập CT chi tiền gửi hàng loạt; CT thu tiền gửi hàng loạt; CT chuyển tiền nội bộ hàng loạt 
  • Cần chọn cùng lúc nhiều giao dịch cùng loại (cùng là thu tiền hoặc chi tiền; cùng loại tiền) => Mỗi giao dịch sẽ được lập thành một chứng từ riêng.
  • Nếu muốn chỉnh sửa thông tin cần lưu ý chỉnh sửa cho lần lượt từng dòng giao dịch

 • Có thể chọn nhiều giao dịch để lập 1 chứng từ: với điều kiện các giao dịch có cùng loại (thu/chi); cùng ngày giao dịch; cùng đối tượng giao dịch và loại tiền 
 • Có thể lập nhiều chứng từ cho một giao dịch nếu tổng số tiền trên các chứng từ nhỏ hơn số tiền trên giao dịch
 • Chứng từ Trả tiền nhà cung cấp/Thu tiền khách hàng lập tương tự như cách lập trên phân hệ Ngân hàng.

3. Lưu ý

 • Ngân hàng giới hạn khoảng thời gian có thể tra cứu được lịch sử giao dịch như sau:
  • Ngân hàng Techcombank: Tối đa 3 tháng từ ngày hiện tại trở về trước.
  • Ngân hàng OCB: Tối đa 1 năm từ ngày hiện tại trở về trước
 • Riêng với ngân hàng OCB tạm thời chưa hỗ trợ lấy được thông tin Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ
 • Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
 • Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.
Cập nhật 20 Tháng Năm, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA