Báo cáo CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Báo cáo CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo CCDC:

1.Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ (Được bổ sung kể từ phiên bản R16, thao tác chi tiết tham khảo tại đây)

2.Sổ theo dõi công cụ dụng cụ

3.Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ (Được bổ sung kể từ phiên bản R25.39, thao tác chi tiết tham khảo tại đây)

4.Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng (Được bổ sung kể từ phiên bản R28, thao tác chi tiết tham khảo tại đây)

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao, xuất hiện màn hình hộp thoại chọn tham số của Sổ theo dõi công cụ dụng cụ

CCDC_thamsobaocao_SotheodoiCCDC

Nhấn nút Đồng ý

CCDC_baocao_SotheodoiCCDC

NOTE_iconnote Để In Sổ theo dõi công cụ dụng cụ, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

CCDC_inbaocao_SotheodoiCCDC

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

Xem thêm

Xem báo cáo