Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 141              Tạm ứng

Có TK 112        Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị chuyển khoản tạm ứng để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách... bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được Trưởng/Phó phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

2.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ

3.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 12/02/2015, nhân viên Hoàng Ngọc Mai đề nghị tạm ứng tiền đi công tác, số tiền 3.000.000đ. Kế toàn làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng Đầu từ và phát triển Việt Nam vào tài khoản của nhân viên.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

Chọn nội dung thanh toán là Tạm ứng cho nhân viên:

Tam_ung_cho_NV_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.  

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ chi tiền gửi