Xuất hàng gửi bán đại lý

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho >

Xuất hàng gửi bán đại lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 157                   Hàng gửi bán

Có TK 156             Hàng hóa

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý

Ví dụ

Ngày 01/02/2015 chuyển hàng cho Đại lý Thanh Xuân bán hàng

Ti vi LG 19 inches, số lượng 20, đơn giá 2.000.000đ

Ti vi LG 21 inches, số lượng 20, đơn giá 2.300.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng gửi bán đại lý" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng gửi bán đại lý

oVào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.

oChọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất kho gửi bán đại lý:

Xuatkho_guibandaily

oKhai báo chứng từ chuyển kho từ kho hàng của công ty sang kho hàng gửi bán.

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

NOTE_iconnote 1. Với các bút toán ghi nhận doanh thu bán hàng qua đại lý, người dùng thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Còn bút toán ghi nhận chi phí phát sinh trong quá trình gửi hàng đi bán đại lý sẽ vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.

        2. Với các phiếu xuất kho gửi bán đại lý, thông tin về số chứng từ sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số. Còn nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tự in hóa đơn thì sẽ sử dụng chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ (để cấp được số chứng từ doanh nghiệp phải thông báo phát hành với cơ quan thuế => xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp trên phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn). .

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng gửi bán đại lý, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho hàng gửi bán đại lý, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Xem_chuyenkho_xuatkhoguidaily

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho hàng gửi bán đại lý ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho