Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu

Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R31, trên chứng từ trả lại hàng mua bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu để kế toán nhập liệu đầy đủ thông tin, thuận lợi cho quản lý kiểm tra chứng từ.
Chi tiết thay đổi
Bổ sung các cột Đơn giá trước chiết khấu, Tỷ lệ chiết khấu (%), Tiền chiết khấu, Tiền chiết khấu quy đổi ngay sau cột Số lượng, ngầm định ẩn và cho phép sửa lại trên chứng từ trả lại hàng mua
  Giả sử kế toán muốn hiển thị cột Đơn giá trước chiết khấu, Tỷ lệ chiết khấu (%), Tiền chiết khấu, Tiền chiết khấu quy đổi trên chứng từ Trả lại hàng mua để kiểm tra chứng từ khi nhập liệu
  Vào
  Mua hàng\Lập chứng từ Mua hàng
      
  Vào
  Mua hàng\Trả lại hàng mua, lập chứng từ trả lại hàng mua từ chứng từ mua hàng ở trên, Vào Mẫu\Quản lý mẫu
      

  Chọn mẫu cần sửa và nhấn
  Sửa
      

  Trên màn hình Sửa mẫu,
  tích chọn hiển thị cột Đơn giá trước chiết khấu, Tỷ lệ chiết khấu (%), Tiền chiết khấu, Tiền chiết khấu quy đổi 

  • Sau khi nhấn Cất chương trình sẽ hiển thị giao diện sau:

   Xem thêm
   Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn
   Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu
   Kế toán mong muốn khi theo dõi đối tượng trên chi tiết từng dòng vật tư của chứng từ bán hàng thì khi in phiếu xuất kho bán hàng sẽ xem được đối tượng
   Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình
   Kế toán mong muốn có tiện ích lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng ngay tại giao diện đơn mua hàng để công tác hạch toán được nhanh chóng, thuận tiện hơn
   Kế toán mong muốn có báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian từng sản phẩm mà không chi tiết theo khách hàng
   Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng
   Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu
   Kế toán mong muốn các cột thông tin trên danh sách hóa đơn được sắp xếp theo nhu cầu xem thông tin của người dùng lý hóa đơn, hướng tới mục đích tác nghiệp người dùng
   Kế toán muốn chương trình mang đi mẫu hóa đơn mà kế toán thường dùng để không mất công phải sửa mẫu nhiều
   Kế toán mong muốn chương trình cho phép chọn mẫu hóa đơn tự in có sẵn trên MISA SME.NET 2017